Nieuws

Publicatie: 3 maart 2022

Door:


Na de inval door Rusland in Oekraïne vragen veel decentrale overheden zich af wat dit voor hen betekent. Kenniscentrum Europa decentraal heeft in deze juridische notitie de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke vragen op een rij gezet en beantwoord.

Veel decentrale overheden hebben een lopend contract met Russische leveranciers en hun Nederlandse dochterbedrijven. Zij vragen zich nu af of er een mogelijkheid is om dit contract, dat volgens de Europese regels aanbesteed is, vroegtijdig te beëindigen vanwege de situatie in Oekraïne.

Lopende contracten

Uit de notitie wordt duidelijk dat de Europese aanbestedingsregels na het afronden van de aanbesteding geen rol meer spelen. De mogelijkheid om een lopend contract met een Russische leverancier (of dochterbedrijf), al dan niet eenzijdig, vroegtijdig te beëindigen ligt dan ook in het contractenrecht. Als de aanbestedende dienst een lopend contract eenzijdig onrechtmatig ontbindt zonder dat deze mogelijkheid specifiek is voorzien in de overeenkomst, dan bestaat er een risico dat er een schadevergoeding moet worden betaald aan de Russische leverancier.

Toekomstige aanbestedingen

Tegelijkertijd wordt in de notitie de mogelijkheid bekeken om Russische leveranciers uit te sluiten bij toekomstige aanbestedingen. Hiervoor moet dan gekeken worden naar de dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden uit artikel 57 lid 4 en 5 Richtlijn 2014/24 en artikelen 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012. Het is aan de decentrale overheid als aanbestedende dienst om dit te doen, maar van belang is wel dat het discriminatieverbod in acht moet worden genomen.

In Nederland geregistreerde (dochter-)ondernemingen vallen niet onder de huidige economische sancties tegen Rusland. Deze bedrijven zijn daarom onder de huidige wetgeving niet uit te sluiten bij een eventuele nieuwe verplichte aanbestedingsprocedure.

Op dit moment heeft de Europese Commissie nog geen sancties aangekondigd die toezien op de betreffende situatie, waardoor mogelijk zou worden dat bepaalde uitsluitingsgronden direct gerechtvaardigd zijn. Het is onduidelijk of dit op de agenda van de Commissie staat.

Juridische notitie Aanbestedingsvragen Russische leveranciers

Bekijk hier de Juridische notitie Aanbestedingsvragen Russische leveranciers.

Mocht u hierover nog een vraag hebben, of over een ander onderwerp omtrent de situatie in Oekraïne, dan kunt u ons een mail sturen via helpdesk@europadecentraal.nl.