Nieuws

Publicatie: 16 oktober 2023

Door: en


‘Building Europe with Local Councillors’ (BELC) is een pilot project van de Europese Commissie met als doel om lokale politici samen te brengen in een Europees netwerk. Welke problemen spelen er in de gemeenten? Hoe gaan lokale overheden in andere landen daarmee om? En vooral: wat kan de EU doen om te helpen? Het BELC-project beoogt hét platform te worden om met deze vragen aan de slag te gaan. Kenniscentrum Europa Decentraal sprak met Alessandro Giordani (foto), Hoofd van de afdeling voor netwerken in lidstaten bij het Directoraat Generaal Communicatie bij de Europese Commissie, over de doelen en de werking van het BELC-project.

Hoe is het BELC-project tot stand gekomen?

“Het BELC-project is als pilot voorgesteld door het Europees Parlement. De Commissie heeft dit opgepakt omdat het een nieuwe dimensie kan toevoegen aan de al bestaande netwerken in de EU-lidstaten. Waar andere netwerken, zoals het EUROPE DIRECT-netwerk, door de Commissie gecoördineerd wordt, bestaat het BELC-project uit lokaal gekozen politici in een samenwerking tussen lokale overheden en de EU.”

“Voor de Commissie is dit netwerk niet alleen een goede manier om Europa op lokaal niveau onder de aandacht te brengen, maar ook om op de hoogte te blijven van wat er op lokaal niveau speelt ten aanzien van Europese gelegenheden. Het project komt voort uit de visie van het Parlement dat dit een gezamenlijke inspanning van het supranationale, nationale en lokale niveau vereist. We zitten wat dat betreft allemaal in hetzelfde schuitje en juist daarom heeft de Commissie dit project met volle overtuiging omarmd.”

Juist richting Europese verkiezingen is het cruciaal dat mensen zich er bewust van zijn dat Europa niet alleen maar gaat om regels en beperkingen, maar ook oplossingen kan bieden.

Wat zijn de voordelen van het programma voor deelnemende raadsleden?

“Het eerste wat iemand van ons krijgt zodra ze lid zijn is een uitgebreide enquête met ongeveer 75 onderwerpen die van belang zijn voor lokale gemeenschappen en waarbij de EU zou kunnen helpen. De onderwerpen variëren van het financieren van jonge boeren tot afvalverwerking tot de stijgende energieprijzen. De deelnemers mogen hier vijf van aanvinken die relevant zijn voor hun eigen gemeenschap. Op basis hiervan ontvangen ze informatie over deze onderwerpen in hun eigen taal en worden ze uitgenodigd in Brussel voor presentaties en bilaterale contacten met relevante ambtenaren van  de Commissie. Hierbij wordt onder andere besproken wat de EU voor de lokale overheden kan betekenen.

Naast het directe contact met de Commissie krijgen deelnemers ook toegang tot het Futurium platform. Via dit platform kunnen lokale politici vanuit de hele EU met elkaar in contact komen en zo sparren over Europese oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Dit platform heeft een vertaalfunctie, waardoor je in je eigen taal kunt communiceren met politici uit alle verschillende lidstaten. In ruil hiervoor vraagt de Commissie een proactieve houding richting de burgers in het presenteren van de mogelijkheden en oplossingen voor lokale problematiek die de EU kan bieden. We willen dat leden in gesprek gaan met mensen uit hun gemeenschap via bijvoorbeeld dialogen of ‘Town-hall’ evenementen. Juist richting Europese verkiezingen is het cruciaal dat mensen zich er bewust van zijn dat Europa niet alleen maar gaat om regels en beperkingen, maar ook oplossingen kan bieden.”

Welke onderwerpen staan hoog op de agenda binnen het netwerk?

“Uit de enquête die nieuwe leden moeten invullen blijkt bijvoorbeeld dat in toeristische regio’s onderwerpen zoals ecotoerisme en smart cities vaak terug komen. Ook onderwerpen zoals de energietransitie en migratie spelen in meerdere landen. Naast de lokale onderwerpen merken we dat het betrekken van lokale politici in de bredere discussie ook heel belangrijk is. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne en de aankomende Europese verkiezingen worden veel besproken.”

We hebben leden uit bijna alle lidstaten en er al een aantal bijeenkomsten op zitten met nog een aantal in het vooruitzicht.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

“Erg bemoedigend! We hebben leden uit bijna alle lidstaten en er al een aantal bijeenkomsten op zitten met nog een aantal in het vooruitzicht, dus dat gaat zeker de goede kant op. De mensen die we hier hebben ontvangen gaan enthousiast weer naar huis en delen daar met de pers wat het netwerk en de directe toegang tot de Commissie voor hen kan betekenen. We zijn ook volop bezig met het organiseren van webinars en het aanbieden van informatie in de verschillende talen. Verder stimuleren we de BELC-leden om samen te werken met de EUROPE DIRECT-centra door bijvoorbeeld een publieke vertoning van de State of the Union speech te organiseren.”

Hoe kunnen raadsleden zich aanmelden?

“Aanmelden voor het BELC-project kan gemakkelijk via de website. We vragen lokale overheden om zich in te schrijven voor de samenwerkingsovereenkomst en een lokale politicus aan te wijzen die deel zal nemen aan het netwerk. Deze gekozen volksvertegenwoordiger moet dan alleen nog een verklaring van deelname invullen. We werken met dit tweetrapssysteem om wat stabiliteit in het netwerk aan te brengen. Als politici zich individueel aan zouden melden zou het haast onmogelijk worden om bij te houden wie er deel neemt, wiens termijn voorbij is of juist wie er herkozen wordt. Door het via de lokale autoriteiten te laten verlopen creëren we wat meer houvast en vaste contactpunten.”

Meer weten?

Stuur een mailtje naar b.tensen@europadecentraal.nl