Nieuws

Publicatie: 15 januari 2024

Door:


Op 23 januari 2024 organiseren Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het evenement ‘Let’s Get Digital 2.0 – digitalisering versnellen met Europese subsidies’. KED ging in gesprek met RVO’s adviseur digitalisering Lodewijk Noordzij over deze onderwerpen en het belang van hun evenement.

Wat is de uitdaging voor decentrale overheden op het thema digitalisering?

“Dat is een brede vraag, die je vanuit verschillende perspectieven kunt beantwoorden. Zo is cyberveiligheid steeds belangrijker voor decentrale overheden. Daardoor toont de politiek steeds meer interesse voor cyberveiligheid.

Maar daarvoor waren het juist uitvoerende organisaties van gemeenten en andere decentrale overheden die druk bezig waren met dit onderwerp. Hierbij liepen zij aanvankelijk tegen budgettaire beperkingen en te weinig politiek draagvlak aan. Dit laat zien dat er niet een eenduidige uitdaging is als het aankomt op digitalisering. De actualiteit, de uitvoering en het politieke draagvlak hebben met elkaar te maken.”

“Digitale kansen worden niet altijd voldoende benut.”

“Een andere uitdaging is dat digitalisering enerzijds wordt gezien als een domein op zich: hoe zorgen we ervoor dat we een kwalitatief hoge en snelle digitalisering realiseren? Welke tools heb je nodig en welke randvoorwaarden moeten we ontwikkelen bij het implementeren van digitale oplossingen?

Anderzijds is digitalisering ook een onderdeel van bijna alle domeinen en sectoren. Hierdoor verschilt het per domein en sector in hoeverre individuele beleidsmakers affiniteit hebben met digitalisering. Digitale kansen worden hierdoor niet altijd voldoende benut.

De uitdaging is om digitale middelen cross-sectoraal en over domeinen heen in te zetten om sneller, veiliger en beter je opdracht aan te gaan, terwijl ook digitale middelen zelf op een verantwoordelijke manier ontwikkeld moeten worden.”

Welke rol speelt de organisatie in het aangaan van deze uitdagingen?

“Het is ten eerste belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Echter, even belangrijk is dat men ook weet waar de kennis over digitalisering in een organisatie zit. Specifiek bij subsidiëring zie je dat mogelijkheden voor Europese financiering voor digitaliseringsprojecten vaak toevallig bij decentrale overheden terecht komen.

Het is essentieel dat mensen in een organisatie weten met welke projecten een organisatie bezig is. Zonder deze kennis is het niet mogelijk om alle kansen die Europese fondsen bieden te benutten. Daarom is het dus nodig om zowel de juiste mensen op de juiste plek te hebben als weten waar zij dan mee bezig zijn.

Dit komt bij grote organisaties doordat het overzicht soms mist. Het is moeilijk in kaart te brengen wat er allemaal tegelijkertijd gaande is. Maar ook bij een kleine organisatie zijn er uitdagingen. Hier zie je vooral dat specialisatie tot gemiste kansen leidt.”

“Wij willen tijdens het Let’s Get Digital event laten zien dat het schrijven op zo’n fonds echt anders is dan voor een marktpartij.”

Hoe helpt het evenement ‘Let’s Get Digital 2.0’ dat KED en RVO samen organiseren om de mensen met kennis over digitalisering en de mensen met kennis over fondsen samen te brengen?

“Met dit evenement willen wij drie dingen bereiken. Ten eerste, willen we de digitaliseringsgroep informeren over de financieringsmogelijkheden en de toekenningscriteria van bepaalde fondsen. Zo heeft bijvoorbeeld Digital Europe bij uitstek kansen voor overheden, maar om deze te benutten moet dit wel bekend zijn binnen een organisatie. Door deze informatie aan te bieden willen wij Europese fondsen toegankelijker maken.

Ten tweede, willen wij laten zien dat het schrijven op zo’n fonds echt anders is dan voor een marktpartij. Decentrale overheden hebben specifieke eigenschappen en doelen, en wellicht andere financieringsvoorwaarden. Daarom is het doel van dit evenement naast informeren ook het ondersteunen in een aanvraag van Europese fondsen.

Ten derde en als laatste, om goed te informeren en te ondersteunen willen KED en RVO ook verschillende organisaties bij elkaar brengen zodat zij van elkaar kunnen leren. Best-practices en de ervaringen van anderen maken het aanvragen van financieringen en het opzetten van projecten haalbaarder. Kennis en netwerk staan hierbij centraal. Europese financiering gaat eigenlijk altijd om samenwerking. Alleen kun je dit niet realiseren.”