Nieuws

Publicatie: 11 maart 2019

Door:


Interreg Noord-West Europa (NWE) opent de aanmelding voor transnationale projecten op het gebied van innovatie en circulaire economie. Interreg Europe organiseert op 10 april het interregionale samenwerkingsforum ‘Europe let’s cooperate!’ in Brussel.

Interreg NWE

Het Interreg North-West Europe-programma bevordert transnationale samenwerking om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler te maken en een aantrekkelijke plaats om te werken en te leven, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

Call geopend

Het NWE programma moedigt samenwerking tussen Europese regio’s aan en biedt financiering voor projecten op het gebied van innovatie en circulaire economie. Voor innovatie wordt in deze call vooral ingezet op technologische ontwikkeling en de regionale verspreiding daarvan. Circulaire economie is gericht op het efficiënter omspringen met materialen en hergebruik daarvan.
De projecten moeten ondersteund worden door organisaties uit drie verschillende landen. De deadline voor het indienen van projecten is 14 juni. Meer informatie over het aanmelden van projecten vindt u hier.

Bijeenkomst Europe let’s cooperate!

Op 10 april organiseert Interreg Europe de vijfde editie van ‘Europe let’s cooperate! Interregional cooperation forum’ in Brussel. Het doel van de bijeenkomst is het samenbrengen van Europese partners voor interregionale samenwerkingen en het uitwisselen van ervaringen tussen Europese projecten. Via dit forum werden tot nu toe 184 Interreg Europe projecten gelanceerd. Aanmelden voor dit evenement is gratis en kan via een registratie voor de Interreg Europe community.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Europe, let’s cooperate! interregional cooperation forum
Interreg NWE Programme
Call Calendar Interreg NWE
Call 9: Interreg Noordwest Europa, VNG