Nieuws

Publicatie: 18 maart 2019

Door:


De IND is op 13 maart gestart met het sturen van tijdelijke verblijfsvergunningen aan VK-onderdanen en hun familieleden die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
Om in het geval van een no-deal Brexit alle VK-onderdanen en hun familieleden in Nederland van een tijdelijke verblijfsvergunning te voorzien start de IND op 13 maart met de verzending van deze verblijfsvergunning. Daarmee zijn de verblijfsrechten van VK-onderdanen en hun familieleden in ons land na Brexit tijdig gegarandeerd en biedt de IND hen zekerheid. Het aanmaken en de verzending van de tijdelijke verblijfsvergunningen kan om technische redenen niet in één keer maar neemt twee weken in beslag.
Op dit moment hebben de Brexit-onderhandelingen tussen het VK en de EU nog niet geleid tot een definitieve deal of no-deal. Ook is het mogelijk dat de Brexit wordt uitgesteld.

Begeleidende brief

Met de tijdelijke verblijfsvergunning stuurt de IND een begeleidende brief, waarin uitleg staat over het gebruik en wat de veranderende situatie betekent voor de toegezonden verblijfsvergunning.
In het geval van een deal is de tijdelijke verblijfsvergunning niet nodig. VK-onderdanen en hun familieleden blijven dan hun verblijfsrecht rechtstreeks ontlenen aan het recht op vrij verkeer en verblijf. Wanneer de Brexit datum wordt uitgesteld, is het later nog steeds mogelijk dat er geen deal komt. Het is daarom belangrijk dat VK-onderdanen bij uitstel de tijdelijke verblijfsvergunning bewaren. In het geval van uitstel informeert de IND VK-onderdanen opnieuw over de laatste stand van zaken. In de periode van uitstel, tot de Brexit-datum, blijven VK-onderdanen in ieder geval het recht op vrij verkeer en verblijf houden.

Geldigheidsduur en gebruik tijdelijke verblijfsvergunning

De tijdelijke verblijfsvergunning is alleen geldig in Nederland tijdens de nationale overgangsperiode van 29 maart 2019 tot 1 juli 2020. Hiermee kunnen VK-onderdanen en hun familieleden aantonen dat zij in Nederland mogen wonen, werken en studeren in geval van een no-deal Brexit. De tijdelijke verblijfsvergunning kan alleen gebruikt worden in combinatie met een geldig paspoort. VK-onderdanen en hun familieleden hebben de tijdelijke verblijfsvergunning nodig bij het in- en uitreizen van Nederland, om aan te tonen dat ze in Nederland rechtmatig verblijf hebben.

Voor wie is een tijdelijke verblijfsvergunning niet nodig?

VK-onderdanen en hun familieleden die houder zijn van een Nederlandse, permanente verblijfsvergunning of naast de Britse ook een nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland hebben, krijgen geen tijdelijke verblijfsvergunning omdat zij die niet nodig hebben. Brexit heeft namelijk geen invloed op hun verblijfsrecht in Nederland.

Uitnodiging voor definitieve verblijfsvergunning

Verspreid over de overgangsperiode van 29 maart 2019 tot 1 juli 2020, stuurt de IND VK-onderdanen en hun familieleden in Nederland een uitnodigingsbrief om een aanvraag in te dienen voor een definitieve verblijfsvergunning.

Regelgeving

De volledige tekst en de criteria van de Terugtrekkingsregeling waarin het verblijfsrecht geregeld wordt van VK-onderdanen en hun familieleden in Nederland in geval van een no-deal Brexit op 29 maart 2019, kunt u lezen in de op 13 maart gepubliceerde Staatscourant. Op de Brexit-pagina staat ook meer informatie over de regeling voor VK-onderdanen die vóór 29 maart 2019 als grensarbeider werkzaam zijn.

Hebt u vragen?

Kijk op ind.nl/brexitnl voor meer informatie. Daar staat de inhoud van de tijdelijke verblijfsvergunning en de begeleidende brief. Ook staan er Q&A’s en een infographic.
Dit bericht is met dank overgenomen van de IND