Nieuws

Publicatie: 15 maart 2021

Door: en


Vanaf aankomend voorjaar kunnen Nederlandse ondernemers en onderzoekers voorstellen indienen bij de Europese Commissie voor cofinanciering van onderzoeksprojecten op het gebied van digitalisering, zorg, mobiliteit en energietransitie. Het Europees onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe stelt hiervoor 95,5 miljard euro ter beschikking in de periode van 2021-2027.

Horizon Europe

Horizon Europe is het 7-jarig wetenschappelijk onderzoeksinitiatief van de Europese Unie, bedoeld om het reeds afgeronde Horizon-2020 programma op te volgen. Met dit programma biedt de Commissie financiële steun aan zowel kennis- en onderzoekstellingen als bedrijven om onderzoek en innovatie te stimuleren. Het nieuwe fonds ontvangt 30% meer middelen ten opzichte van de voorloper in 2014-2020 (toen was er nog 63,5 miljard beschikbaar). In de vorige periode hebben Nederlandse initiatieven aanspraak gemaakt op circa 5 miljard euro uit het programma. Voorbeelden van deze initiatieven zijn de ontwikkeling van miniatuurorgaantjes van menselijk weefsel voor het testen van medicijnen van het biotechbedrijf Mimetas en het project van Tracking of Plastic in our Seas (TOPIOS) tegen de plasticvervuiling op zee. Het nieuwe programma zal dergelijke ontwikkelingen voortzetten aan de hand van de volgende drie pijlers:

  1. Excellente Wetenschap

Deze pijler moet onderzoek stimuleren waarbij de wetenschap zelf de vrijheid heeft om de uitwerking te definiëren. De Europese Onderzoeksraad speelt hierbij een belangrijke rol.

  1. Wereldwijde Uitdagingen en Europees Industrieel Concurrentievermogen

Deze pijler moet onderzoek stimuleren dat betrekking heeft op maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast moet de technologische en industriële potentie van onderstaande thema’s worden versterkt:

  • gezondheid;
  • inclusieve en veilige samenleving;
  • digitaal en industrie;
  • klimaat, energie en mobiliteit;
  • voedsel, bio-economie en natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu.
  1. Innovatief Europa

Deze pijler heeft als doel Europa een voortrekkersrol te geven in markt gedreven innovatie. Daarnaast is het van belang dat de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs wordt versterkt.

Nieuwe elementen binnen Horizon Europe

Naast de genoemde pijlers heeft Horizon Europe ook een aantal nieuwe aspecten.

Zo beslaat het programma ook een aantal missies op het gebied van klimaatadaptatie, klimaat-neutrale steden, gezonde wateren en vitale bodems. Met deze missies wil de Commissie een aantal gezamenlijke acties uit te voeren, in lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal. Bijvoorbeeld het opzetten van onderzoeksprojecten, beleidsmaatregelen en wetgevingsinitiatieven. Ook het stroomlijnen van de Europese partnerschappen moet hieraan een actieve bijdrage leveren. Binnen de partnerschappen zoekt de Commissie aansluiting bij zowel het bedrijfsleven als het maatschappelijk middenveld. Door particuliere en publieke partners samen te brengen, helpen Europese partnerschappen overlapping van investeringen te voorkomen en dragen zij bij aan een eenduidig onderzoeks- en innovatielandschap in de EU.

Online startevenementen

Maart staat bij de Rijksoverheid in het teken van Horizon Europe. Donderdag 4 maart 2021 hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat stilgestaan bij het belang van het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor Nederland en Europa. In de komende weken zullen er verschillende thematische events plaatsvinden. Tijdens deze events wordt nader ingegaan op de financieringsmogelijkheden. Thema’s die behandeld worden zijn onder andere digitalisering, klimaat en gezondheid. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bron

Commissie verwelkomt politiek akkoord over Horizon Europa, het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie, Europese Commissie

Door 

Brent Bos en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

EU2020-strategie, Kenniscentrum Europa decentraal
Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal