Nieuws

Publicatie: 20 april 2020

Door: en


Het systeem van kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat oordeelde de Hoge Raad op 10 april 2020 in een zaak die de organisatie Privacy First had aangespannen tegen de gemeente Amsterdam.

Systeem kentekenparkeren

Kentekenparkeren is een systeem waarbij een parkeerder het kenteken van zijn auto moet invoeren om parkeerbelasting te voldoen. De kentekens van geparkeerde voertuigen worden gescand om te controleren of er parkeerbelasting is voldaan of dat er een parkeervergunning voor de auto is afgegeven. De verkregen gegevens worden in versleutelde vorm bewaard. Indien er geen parkeervergunning is afgegeven of geen parkeerbelasting is voldaan, wordt de versleuteling ongedaan gemaakt. Vervolgens worden de gegevens van de kentekenhouder opgevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) waarna een naheffingsaanslag kan worden opgelegd.

Uitspraak

In de zaak tussen de gemeente Amsterdam en een burger lag voor of het gebruik van een kentekenparkeersysteem een inbreuk was op de privacy. De Hoge Raad oordeelde daarop dat kentekenparkeren een gerechtvaardigde inbreuk op artikel 8 van het EVRM is. Artikel 8 stelt dat ieder recht heeft op eerbiediging van het privéleven. Inmenging van enig openbaar gezag vereist een wettelijke basis. Bij het kentekenparkeersysteem worden (kenteken)gegevens versleuteld bewaard, maar deze versleuteling wordt opgeheven wanneer de kentekenhouder in overtreding is. Het gebruik van het kentekenparkeersysteem is dus een inmenging in het privéleven door de gemeente wanneer er een naheffingsaanslag wordt opgelegd. De Hoge Raad oordeelt dat er bij dit systeem aan de eis ‘bij wet voorzien’ is voldaan. De Hoge Raad verwees hierbij naar de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam in combinatie met de Gemeentewet.

Gegevensbescherming

Ontwikkelingen van nieuwe digitale technologieën en toepassingen, zoals algoritmen, robotica en kunstmatige intelligentie, zorgen voor decentrale overheden voor nieuwe economische en digitale mogelijkheden, maar ook voor uitdagingen op het gebied van gegevensverzameling en wettelijke privacybescherming. Het hierbij horende recht op respect voor het privéleven, geregeld door het EVRM, speelt bij deze ontwikkelingen dan ook een belangrijke rol.

Door:

Laura Weemering en Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

Bronnen:

ECLI:NL:HR:2020:639, Uitspraak Hoge Raad 10 april 2020
Kentekenparkeren in gemeente Amsterdam niet in strijd met Europees Mensenrechtenverdrag
Rechtspraak.nl

Meer informatie

Syri maakt inbreuk op privéleven burger, Kenniscentrum Europa decentraal