Nieuws

Publicatie: 7 september 2020

Door:


De Europese Commissie heeft een uitvoeringsverordening gepubliceerd over het verzamelen en uitwisselen van gebruikersstatistieken en feedback over de diensten van de Single Digital Gateway. Deze gegevens worden straks gebruikt door de nationale SDG-coördinatoren en de Commissie om te controleren of de via de toegangspoort verleende diensten voldoen aan de kwaliteitscriteria uit de SDG-verordening en om de functionaliteit van de SDG te verbeteren. 

Single Digital Gateway

In december 2020 wordt dSingle Digital Gateway (SDG) opgericht via de website YourEurope.eu. Dit is een online centraal punt waar Europese burgers en bedrijven alle relevante informatie, procedures en diensten kunnen vinden die zij nodig hebben om van de EU interne markt gebruik te maken. Bijvoorbeeld wanneer zij verhuizen naar een andere lidstaat of daar een bedrijf willen starten. Decentrale overheden moeten vanaf december 2022 burgers en bedrijven via de SDG online informeren over de nationale regels en procedures die nodig zijn om grensoverschrijdend te kunnen wonen en werken in hun regio. Daarnaast moeten eind 2023 verschillende procedures van overheidsdienstverlening grensoverschrijdend toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven uit andere EU-lidstaten. Over welke informatiegebieden en procedures het gaat is te vinden in bijlage I en II van de SDG-verordeningMeer over de SDG kunt u ook vinden op onze website. 

Gebruikersstatistieken en feedback

Zowel de Commissie als overheidsorganisaties moeten volgens artikel 24 van de SDG-verordening straks verschillende statistieken verzamelen. Bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van aan de SDG gerelateerde webpaginas, uit welke landen bezoekers afkomstig zijn en in welke taal de informatie is geschreven. Ook de diensten waar gebruikers terecht kunnen met vragen over wonen en werken in een andere lidstaat, zoals de Eén-loketten, moeten statistieken verzamelen over de hulpvragen die zij ontvangen. Bijvoorbeeld of de verzoeken afkomstig zijn van burgers of van bedrijven en de responstijd van de dienst. Ook moeten er gebruikersreacties over de aangeboden informatie en diensten worden verzameld en worden gedeeld met de Commissie en andere EU lidstatenGebruikers van de SDG kunnen feedback geven over de kwaliteit en beschikbaarheid van de informatie en aangeboden diensten. 

In de uitvoeringsverordening staat dat de Commissie een systeem instelt om de statistieken en  andere benodigde (achtergrond)gegevens gemakkelijk van de nationale webpaginate halen en te plaatsen in een gezamenlijke database. Ook zorgt de Commissie voor een hulpmiddel om automatisch gebruiksreacties te verzamelen. Dienstverleners kunnen ook voor een eigen, vergelijkbaar hulpmiddel kiezen om de gebruikersreacties te verzamelen en delen. De bepalingen in de uitvoeringshandeling zijn op 12 december 2020 van toepassing gegaan, gelijk met de oprichting van de SDG

Meer informatie

Single Digital Gateway, Kenniscentrum Europa Decentraal
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1121, Europese Commissie
Nederland zegt ‘ja’ tegen Implementing Act gebruikersstatstiek en -feedbackBureau Nationaal Coördinator SDG