Nieuws

Publicatie: 21 januari 2019

Door: en


Steden en regio’s spelen een belangrijke rol in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Om een goede Europese territoriale strategie te ontwikkelen roepen het Comité van de Regio’s en de OECD decentrale overheden op om input te leveren over de lokale uitvoering van de SDGs.

Sustainable Development Goals

De SDGs zijn zeventien doelen voor onder andere duurzaamheid, (on)gelijkheid, armoede en klimaatverandering, die in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. De afspraak is dat deze doelen in 2030 behaald zijn. Een van deze doelen gaat specifiek over steden, namelijk doel 11: steden inclusief, veilig, weerbaar en duurzaam maken. Bij het behalen van dit doel ligt dus per definitie een grote rol bij gemeenten.
Alle SDGs zijn echter met elkaar verbonden en zijn afhankelijk van verschillende factoren, dus steden en regio’s hebben ook invloed op de voortgang van de andere doelen. Uit schattingen van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) blijkt dat 69% van de onderliggende doelen niet gehaald zouden worden als decentrale overheden hier niet bij betrokken zijn. De OECD werkt aan een  programma om steden en regio’s te ondersteunen bij het ontwikkelen van strategieën om de SDGs te behalen.

Europese strategie en enquête

Het Comité van de Regio’s heeft een enquête uitgezet waarin decentrale overheden en andere belanghebbenden kunnen aangeven hoe zij de SDGs toepassen in hun werk en beleid. U kunt de enquête tot 22 februari 2019 invullen. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om een toekomstige Europese strategie, gebaseerd op de SDGs, vorm te geven. Het Comité wil voornamelijk inzetten op een meer territoriale benadering van de SDGs in het Europese en nationale wetgevingsproces. Dit houdt in dat steden en regio’s in contact worden gebracht met andere overheidsniveaus om hun voortgang met betrekking tot de SDGs te evalueren. Hierbij wordt bepaalt hoe er het beste samengewerkt kan worden en de taken verdeeld kunnen worden om deze duurzame doelen te behalen. Ook wordt er voor een kennisplatform gezorgd om ervaringen te delen. Deze benadering draagt ook bij aan het programma van de OECD.

Bron

The key contribution of regions and cities to sustainable development, EUSurvey
A Territorial Approach to the SDGs, Organisation for Economic Co-operation and Development

Meer informatie

A territorial approach to the Sustainable Development Goals: A role for cities and regions to leave no one behind, Organisation for Economic Co-operation and Development
Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goals Knowledge platform
About the Sustainable Development Goals, Verenigde Naties
Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, Europese Commissie
The 2030 Agenda for Sustainable Development, Europese Commissie