Nieuws

Publicatie: 16 november 2020

Door: en


Het Hogerhuis in het parlement van het VK heeft de Internal Market Bill deels afgewezen met een meerderheid van de stemmen. Het wetsvoorstel zou in strijd zijn met de verplichtingen van het internationaal recht en het terugtrekkingsakkoord met de EU. Het gaat vooral om de gemaakte afspraken over Noord-Ierland.

Internal Market Bill

In het terugtrekkingsakkoord zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat er weer een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. De afspraken staan in  het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland. De Internal Market Bill is volgens de regering van het VK noodzakelijk om het interne goederenverkeer in het VK te beschermen en de toegang van Noord-Ierse goederen te waarborgen. Het wetsvoorstel bevat ministeriële bevoegdheden om het Noord-Ierland Protocol te wijzigen, wat volgens de Europese Commissie mogelijk een inbreuk vormt op de gemaakte afspraken over Noord-Ierland in het terugtrekkingsakkoord.

Hogerhuis

Het wetsvoorstel kreeg eerder in het Lagerhuis een meerderheid van de stemmen. Op 9 november 2020 hebben de Lords in het Hogerhuis met een grote meerderheid gestemd voor het schrappen van de passages die het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK schenden. Het gaat daarbij om clausule 42, die bepalingen over het Noord-Ierland Protocol bevat. Daarnaast moet ook clausule 44 worden geschrapt, die delen van het terugtrekkingsakkoord voor Noord-Ierland terzijde zou schuiven. Dit zou VK-ministers in staat stellen om eenzijdig te kunnen besluiten om het terugtrekkingsakkoord niet te volgen.
Het Hogerhuis en het Lagerhuis in het VK zullen in de laatste fase van het wetgevingsproces elkaars wijzigingen aan het wetsvoorstel beoordelen en behandelen. Uiteindelijk moeten het Hogerhuis en het Lagerhuis het eens worden over de Internal Market Bill, voordat het officieel een wet wordt.

Inbreukprocedure

De Europese Commissie begon 1 oktober 2020 een inbreukprocedure tegen het VK omdat het met de voorgenomen Internal Market Bill de verplichtingen uit het terugtrekkingsakkoord niet zijn nagekomen. Het VK heeft hier niet tijdig op gereageerd. Mochten de omstreden delen uit de Internal Market Bill worden geschrapt, dan kan het zijn dat de EU geen verdere vervolgstappen onderneemt. Dit is nog onduidelijk.

De Brexit Impact Scan voor overheden

De overgangsperiode loopt af en er is nog geen akkoord gesloten tussen het VK en de EU. Wat betekent de Brexit voor uw organisatie? Met de Brexit Impact Scan voor overheden kunt u zich voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Kijk voor meer informatie ook op het Brexit-loket.

Bron

Lords votes to remove provisions in the UK Internal Market Bill, UK Parliament

Meer informatie:

Brexit-loket voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit impact scan voor overheden, Kenniscentrum Europa decentraal