Nieuws

Publicatie: 14 juni 2021

Door:


Het gebruik van datatechnologieën binnen het Betere Regelgevingskader kan bijdragen tot effectievere en efficiëntere Europese wet- en regelgeving. De Raad voor Concurrentievermogen nam hier op 27 mei 2021 conclusies over aan.

Data-technologieën voor Betere Regelgeving

De Raad geeft in de conclusies aan dat een robuust op bewijs gebaseerd Europees besluitvormingsproces van essentieel belang is voor Europa om te anticiperen op de gevolgen van opkomende technologieën en klimaatverandering. Betrouwbare data verzameld door de Europese Commissie in samenwerking met lidstaten is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In haar conclusies geeft de Raad aan dat datatechnologieën kunnen bijdragen tot effectievere, efficiëntere, en minder tijdrovende effectbeoordelingen en evaluaties in de Europese beleidscyclus. De Raad verzoekt daarom de Europese Commissie en de lidstaten om datatechnologieën te gebruiken ter ondersteuning van de Europese beleidscyclus. Daarnaast verzoekt de Raad de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat beschikbare gegevens actueel zijn. Ook moet overheidsinformatie waar mogelijk beschikbaar zijn voor het grotere publiek en voor belanghebbenden, om transparantie en het hergebruik van gegevens te bevorderen.

Europese dataruimten

Ook wijst de Raad op het belang van samenwerking op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau bij het toepassen van datatechnologieën ter verbetering van de Europese beleidscyclus. Hiervoor roept de Raad op tot het creëren van gemeenschappelijke Europese dataruimten, zoals voorgesteld door de Europese Commissie in de Europese data strategie. Deze dataruimten moeten snel en efficiënt worden ingezet, waardoor gegevens beter kunnen worden gedeeld door de lidstaten.

Beter Regelgeving Agenda

De conclusies van de Raad volgen kort na de publicatie van de nieuwe communicatie over Betere Regelgeving van de Europese Commissie. De Commissie wil dat Europese wet- en regelgeving zo efficiënt en toekomstbestendig mogelijk is, zonder administratieve rompslomp en met een betere samenwerking tussen alle betrokkenen. Om dit te bereiken heeft de Europese Commissie in de nieuwe communicatie verschillende voorstellen gedaan om het wetgevingsproces van de EU te verbeteren.

Bron

Competitiveness Council, 27-28 May 2021 – Main Results, Raad voor Concurrentievermogen
Conclusions on Data Technologies to Improve ‘Better Regulation’, Raad voor Concurrentievermogen

Meer informatie

Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa decentraal
Better Regulation Insight Tool (BRIGHT)