Nieuws

Publicatie: 21 januari 2019

Door: en


Er is veel vooruitgang geboekt in de Nederlandse projecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Vooral de bestuurlijke samenwerking tussen Nederland en België verloopt goed, en ook tussen Nederland en Duitsland zijn er positieve ontwikkelingen in de governance-structuren. Dit heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten tijdens een vergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Stand van zaken

Tijdens dit algemeen overleg op 17 januari beantwoordde de staatssecretaris vragen over de stand van zaken van verschillende aspecten van grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij waren commissieleden van het CDA, GroenLinks, D66 en VVD aanwezig. De belangrijkste onderwerpen die besproken werden zijn de grensinformatiepunten, de EU-verordening en de erkenning van diploma’s.

Grensinformatiepunten

Door de commissieleden werden vragen gesteld over de grensinformatiepunten en of hier voldoende financiering voor is. Bij grensinformatiepunten kunnen burgers informatie inwinnen over bijvoorbeeld de gevolgen van werken over de grens. De staatssecretaris heeft uitgelegd dat de grensinformatiepunten doorontwikkeld zullen worden, zodat zij nog beter diensten kunnen verlenen aan burgers. Verder liet hij weten dat het goed zit met de financiering van de grensinformatiepunten en dat vanuit Nederland alles hiervoor geregeld is. Ook veel grensregio’s van België en Duitsland hebben toezeggingen gedaan voor langdurige financiering. Vanuit de regio Nedersaksen is er nog geen formele instemming. Hier wordt nog aan gewerkt.

EU-verordening

Daarnaast werd er gesproken over de voorgestelde EU-verordening voor een mechanisme om wettelijke belemmeringen in grensregio’s weg te nemen. Het kabinet heeft al eerder aangegeven dat zij deze maatregel liever in de vorm van een richtlijn zien dan een verordening. Met een richtlijn kunnen lidstaten zelf invulling geven aan hoe ze doelen bereiken. Op deze manier kunnen maatwerkoplossingen geleverd worden. Dit is volgens het kabinet effectiever dan de bepaalde oplossingsrichting van de verordening. Staatssecretaris Knops geeft aan dat Nederland al bezig is met het ontwikkelen van eigen grensmechanismen, wat hij vruchtbaarder vindt een EU-mechanisme. Volgens hem is het mechanisme van de EU niet nodig als Nederland met succesvolle eigen initiatieven komt.

Diploma-erkenning

Ook zijn er vragen gesteld over de erkenning van diploma’s in grensregio’s. Het gaat hier met name om MBO-diploma’s in de zorgsector. Grensoverschrijdende erkenning hiervan zou het makkelijker maken voor mensen in grensregio’s om over de grens stage te lopen en te werken. De staatssecretaris zegt hierover dat er fundamentele verschillen zijn in de erkenning van diploma’s aan beide zijden van de grens en dat dit niet eenvoudig op te lossen is. Er is daarom een pilot opgezet tussen Nederland en België en deze verloopt tot nu toe goed. Verder is Knops van mening dat de grensoverschrijdende diploma-erkenning stap voor stap opgebouwd moet worden. Iedereen moet eerst het belang hiervan inzien en dan kan men gaan bekijken hoe de verschillende criteria en niveaus over de grens geaccepteerd kunnen worden.

Verslag door:

Sharon Smedes en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Brief van de staatssecretaris van BZK: GROS: 11 januari 2019, Tweede Kamer
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie: brief van de minister van buitenlandse zaken, Tweede Kamer
Brief van de staatssecretaris van BZK: GROS: 26 november 2018, Tweede Kamer
Brief van de staatssecretaris van BZK: GROS: 18 september 2018, Tweede Kamer

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Grensoverschrijdende arbeid, Europa decentraal
Het European Cross Border Mechanism: juridische en administratieve obstakels oplossen in grensregio’s, nieuwsbericht Europa decentraal