Nieuws

Publicatie: 22 februari 2021

Door: en


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een steunpakket voor Nederlandse dierentuinen naar aanleiding van de coronacrisis ter waarde van €38,7 miljoen. De Commissie heeft de staatssteunmelding goedgekeurd. Het pakket voorziet in compensatie voor de periode van 18 maart tot 30 september 2020. Naar schatting zullen 60 dierentuinen van dit steunpakket kunnen profiteren.

Twee maatregelen

Het steunpakket bestaat uit twee maatregelen die Nederland tegelijkertijd heeft aangemeld. Deze twee maatregelen verschillen in rechtsgrond naar gelang de intensiteit van de coronamaatregelen en zijn apart behandeld door de Commissie. De eerste maatregel betreft de periode van 18 maart tot 14 mei 2020 waarin alle dierentuinen de deuren dicht moesten houden. De tweede maatregel betreft de periode van 15 mei tot 30 september 2020. In deze periode mochten dierentuinen bezoekers ontvangen mits de coronavoorschriften in acht werden genomen.

Steun voor herstel van schade door buitengewone gebeurtenis

De steunmaatregel voor de periode waarin de dierentuinen waren gesloten, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is goedgekeurd op grond van artikel 107(2)(b) VWEU. Lidstaten kunnen op grond van deze bepaling benadeelde ondernemingen compenseren voor geleden schade door uitzonderlijke omstandigheden, zoals de corona-uitbraak. Omdat de opgelopen financiële schade een direct gevolg is van de vereiste sluiting, heeft de Commissie de eerste steunmaatregel goedgekeurd op grond van artikel 107(2)(b) VWEU.

Steun voor herstel van schade door een ernstige verstoring in de economie

De tweede maatregel is goedgekeurd onder de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (Tijdelijke Kaderregeling Staatssteun). De goedkeuring van staatssteun op basis van dit kader is gegrond in artikel 107(3)(b) VWEU. Onder deze bepaling kunnen lidstaten steun verlenen die beoogt een ernstige verstoring in de economie op te heffen. De Commissie beschouwt de lichtere coronamaatregelen die in de zomerperiode golden als ‘ernstige verstoring van de economie’, niet als ‘buitengewone gebeurtenis’. Daarom valt de steunregeling voor de kosten over deze tweede periode onder de Tijdelijke Kaderregeling Staatssteun.

Subsidiabele kosten

Onder beide maatregelen zal de Nederlandse overheid vaste kosten voor dierenverzorging financieren. Denk hierbij aan vergoeding voor verwarming van de habitat, personeelskosten voor het verzorgende personeel, voedsel en veiligheidskosten. De eerste maatregel betreft een pakket van €29,7 miljoen. De tweede maatregel voorziet in de vergoeding van de in aanmerking komende kosten tot €1,8 miljoen per onderneming.

Bron

Commissiebesluit SA.59706, Europese Commissie
Commissiebesluit SA.61300, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Staatssteun en de coronacrisis, Kenniscentrum Europa Decentraal
Steun op basis van het VWEU, Kenniscentrum Europa Decentraal