Nieuws

Publicatie: 18 februari 2019

Door:


Het partnerschap energietransitie van de EU Urban Agenda wil steden op een effectieve manier laten samenwerken met nationale overheden en Europese instellingen om de energietransitie te laten bewerkstelligen. Dit staat in het concept-actieplan wat het partnerschap op 31 januari 2019 heeft gepubliceerd. Gemeenten hebben tot en met 4 maart 2019 de tijd om feedback te geven op het concept.

Wat is de EU Urban Agenda?

De EU Urban Agenda werd in 2016 opgericht, met als doel steden meer te betrekken bij het maken en uitvoeren van Europees beleid. De Urban Agenda partnerschappen zijn ingedeeld in 14 thema’s waar energietransitie er één van is. Binnen elk thema werken steden, nationale overheden en Europese instellingen samen aan een actieplan. Bij het partnerschap energietransitie zijn onder meer de gemeenten Tilburg en Groningen betrokken.

Energietransitie op lokaal niveau

Ongeveer 75% van de Europese burgers woont in een stedelijke omgeving. Dat betekent dat het grootste deel van de vraag naar energie, en dus ook de uitstoot van broeikasgassen, bij steden vandaan komt. Het doel van de energietransitie is om een toevoer van energie te creëren die flexibel is en kan inspelen op vraag en aanbod op lokaal niveau. Initiatieven binnen de stedelijke context zijn daarom wenselijk. Volgens de werkgroep energietransitie is het belangrijk dat de energietransitie altijd bijdraagt aan de leefbaarheid binnen de steden.

Actieplan

Het actieplan voor de energietransitie richt zich op initiatieven met betrekking tot beleid, financiering en het delen van kennis. In het kader van de energietransitie worden er vijf concrete acties voorgesteld:

  1. Het vinden van financiering voor district energy (energiesystemen op wijkniveau);
  2. Het maximaal benutten van overtollige warmte in steden;
  3. Het begeleiden van energy masterplanning: inspelen op de lokale vraag en aanbod;
  4. Het adviseren over en ondersteunen van retrofitting: het duurzaam maken van gebouwen;
  5. Het samenwerken met Europese organen om financiering voor dergelijke projecten te promoten.

Consultatie

Het partnerschap heeft het concept-actieplan gepubliceerd zodat gemeenten en andere belanghebbenden hier feedback op kunnen geven. Op basis van deze feedback wordt het actieplan bijgewerkt en afgerond. Gemeenten kunnen reageren via de website van de Commissie, waarbij per voorgestelde actie aan de hand van maximaal vijf vragen feedback gegeven kan worden. De consultatie staat open tot en met 4 maart 2019.

Door:

Jos Pees en Erwin de Pagter, Europa Decentraal

Bronnen: 

Concept-actieplan partnerschap energietransitie, Europese Commissie
Feedbacksessie energietransitie tot en met 4 maart 2019, Europese Commissie
Consultatie Urban Agenda partnerschap energietransitie, VNG

Meer informatie

Urban Agenda, kenniscentrum Europa Decentraal
EU Urban Agenda: Energy Transition, Europese Commissie