Nieuws

Publicatie: 15 maart 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend inzake de Routekaart voor het aanpassen van de Algemene Groeps­­vrijstellings­­verordening (hierna: AGVV). Door deze aanpassingen kan de AGVV straks beter aansluiten op de Europese beleidsprioriteiten van de Green Deal en de industriële en digitale strategieën.

Routekaart

Voordat de Europese Commissie wet -en regelgeving opstelt of wijzigt, wordt een consultatieproces gestart. Een routekaart is hierin de eerste stap. De Commissie omschrijft in een routekaart met welke stappen zij een probleem in de huidige wet- en regelgeving wilt verhelpen om betere regelgeving tot stand te brengen. Ook maakt zij hierin kenbaar welke consultaties zij hebben gepland over deze wet- en regelgeving. Burgers, organisaties en overheden worden uitgenodigd feedback te geven op een routekaart. Deze feedback wordt gepubliceerd en meegenomen in de eerste stappen van een mogelijk nieuw wetsvoorstel of -wijziging. Meer informatie over de verschillende stappen in het consultatieproces leest u in onze praktijkvraag.

Aanpassingen Algemene Groepsvrijstellingsverordening

De Europese Commissie heeft een routekaart gepubliceerd waarin zij een aanpassing aan de AGVV voorstelt. De AGVV is één van de vrijstellingsverordeningen op basis waarvan staatssteun kan worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht bij de Commissie. De AGVV verleent vrijstelling van deze plicht voor verschillende steuncategorieën, zoals steun voor cultuur of onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Wel stelt de AGVV nadere verplichtingen over de uitvoering, transparantie en verslaglegging van de steun.

Een fitness check van de AGVV heeft aangetoond dat deze verordening goed functioneert, maar op gerichte punten aangepast kan worden. De AGVV blijkt niet voldoende aan te sluiten op verschillende technologische ontwikkelingen en nieuwe beleidsprioriteiten van de Commissie, zoals de Green Deal en de industriële en digitale strategieën. De Europese Commissie wil daarom gerichte aanpassingen aan de AGVV uitvoeren om dit probleem te verhelpen. Deze aanpassingen moeten aansluiten bij de herziening van andere regelgeving van de Commissie inzake staatssteun.

Feedback geven

U kunt uw feedback op de routekaart tot 5 april 2021 geven via deze webpagina van de Commissie. Ook bij volgende stappen in het wetgevingsproces zal de Commissie om uw feedback vragen. Om consultaties over dit wetgevingsinitiatief te volgen kunt u zich abonneren onderaan deze webpagina.

Bron

Raadpleging staatssteun – vrijstellingen in verband met de Green Deal, de industriële strategie en de digitale strategie van de EU, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Kenniscentrum Europa decentraal
Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?, Kenniscentrum Europa decentraal