Nieuws

Publicatie: 30 november 2020

Door: en


De EU-regels voor het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw zijn niet meer up-to-date en moeten worden afgestemd op de huidige behoeften. De Europese Commissie gaat de regels daarom evalueren en herzien. Daarbij vraagt ze om uw feedback.

Richtlijn zuiveringsslib

De Richtlijn zuiveringsslib reguleert het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw ter bescherming van de gezondheid van milieu, dier en mens. Het recyclen van materialen en grondstoffen is een belangrijk punt in het actieplan voor een circulaire economie van maart 2020. Het gebruik van slib in de landbouw is een alternatief voor chemische meststoffen omdat slib rijk is aan nutriënten zoals stikstof en fosfor. Daarnaast bevat het waardevolle organische stoffen zodat de bodem niet uitgeput raakt. Maar het gebruik van slib mag niet leiden tot het verontreinigen van de bodem, het water en de lucht. Denk daarbij aan de groeiende zorgen rondom bijvoorbeeld PFAS en microplastics. De richtlijn is 30 jaar oud en is daarom aan vernieuwing toe.
Tijdens de evaluatie van de EU-regels over zuiveringsslib worden de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, samenhang en de Europese toegevoegde waarde van de richtlijn zuiveringsslib in alle lidstaten beoordeeld. Dit wil de Commissie doen door antwoord te geven op de vragen in deze Roadmap.

Uw feedback

De Commissie wil graag de mening van decentrale overheden horen. U kunt feedback geven via een openbare raadpleging. Die moet inzicht geven in de standpunten van belanghebbenden en in hoe het zuiveringsslib in de EU wordt beheerd. Met de feedback kunnen nieuwe maatregelen voor de Richtlijn zuiveringsslib worden ontworpen. De feedbackronde is geopend van 20 november 2020 tot maart 2021. U kunt uw feedback op de herziening van de richtlijn via deze pagina geven.

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Gebruik van zuiveringsslib in de landbouw – evaluatie, de Europese Commissie

Meer informatie

Commissie publiceert nieuwe plannen voor circulaire economie, Kenniscentrum Europa decentraal