Nieuws

Publicatie: 7 oktober 2019

Door:


Op 4 oktober jl. heeft AKRO Consult de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd. Dit is een geactualiseerde versie van de in 2011 gepubliceerde Reiswijzer. De Reiswijzer biedt ondersteuning voor iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling – van (decentrale) overheden tot de markt. De Reiswijzer is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Bouwend Nederland. Kenniscentrum Europa decentraal heeft een bijdrage geleverd aan de Europese juridische kaders met betrekking tot aanbesteden en staatssteun en de in de Reiswijzer genoemde voorbeelden uit de praktijk.

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

Roger Kersten en Sven Schroots, medeopstellers van de Reiswijzer, hebben een aantal redenen gegeven voor de actualisering van de Reiswijzer. Zo is aanbesteden voor inschrijvers een duur proces, waardoor ontwikkelaars sneller geneigd zijn een tender aan zich voorbij te laten gaan. Ook staat de bouwsector onder druk door de grote vraag gepaard met personeelstekorten. Daarnaast zijn de nieuw-geformuleerde ambities, zoals de beoogde energietransitie, aanleiding voor extra duiding voor zowel markt als overheid.
De Reiswijzer heeft tot doel marktpartijen en (decentrale) overheden praktische en juridische kaders te bieden voor samenwerking in het kader van gebiedsontwikkeling. In aanvulling op de eerdere edities beschrijft de nieuwe Reiswijzer mogelijkheden met betrekking tot partnerschapsselectie en wordt er aandacht besteed aan de fase na gunning van een opdracht. De Reiswijzer streeft ernaar gebiedsontwikkeling zo eenvoudig en flexibel mogelijk te houden. Door het actualiseren van de Reiswijzer moet deze nu ook oplossingen bieden voor de bovengenoemde uitdagingen.

Praktijkvoorbeelden

Gebiedsontwikkeling en aanbestedingsrecht
Een voorbeeldvraag uit de aanbestedingspraktijk maakt inzichtelijk wanneer marktconsultaties relevant kunnen zijn. Marktconsultaties zijn voornamelijk nuttig als uit een risicoanalyse niet duidelijk kan worden onder welke voorwaarden marktpartijen geïnteresseerd zijn in samenwerking met de aanbestedende dienst voor een gebiedsontwikkeling. Middels marktconsultaties kunnen aanbestedende diensten bijvoorbeeld vragen naar de geschatte haalbaarheid van een plan voor gebiedsontwikkeling. Ook direct vragen onder welke voorwaarden een marktpartij geïnteresseerd is in voor gebiedsontwikkeling is een optie. Daarnaast komen onder andere facetten als nette afronding van een aanbesteding en juridisch correcte contracten aan bod.
Gebiedsontwikkeling en staatssteunrisico’s
Ten aanzien van staatssteun(risico’s) bij gebiedsontwikkeling wijst de Reiswijzer op de overdracht van gronden en de marktconformiteit die daarbij in acht moeten worden genomen om zo staatssteun te voorkomen. Naast grondtransacties is het ook van belang om rekening te houden met de staatssteunregels in het geval van de financiering van (niet openbare) infrastructuur,  tekortfinanciering (onrendabele top) of in het geval van nadeelcompensatie.

Door:

Marieke Merkus en Bram Schreuder, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019, AKRO Consult

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
Gebiedsontwikkeling, Kenniscentrum Europa decentraal
Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, AKRO Consult