Nieuws

Publicatie: 14 februari 2022

Door:


Het Fit for Future-platform zet haar werk voor toekomstbestendige en eenvoudige EU-wetgeving in 2022 voort. Als onderdeel van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) voorziet het platform de Commissie van de nodige informatie om zowel nieuwe als bestaande wet- en regelgeving te verbeteren. Dit jaar verwacht het platform elf adviezen over uiteenlopende EU-thema’s uit te brengen.

Het Fit for Future-platform

Het Fit for Future-platform, bestaande uit leden van nationale, regionale en lokale vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, het Comité van de Regio’s (CvdR), het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en verschillende belanghebbenden, verzamelt expertise op diverse beleidsgebieden. Op basis van haar bevindingen adviseert zij de Commissie om bepaalde EU-regels eenvoudiger en goedkoper te maken, zonder hierbij de relevante doelstellingen te benadelen. Het vormt hiermee een belangrijk instrument voor de agenda voor betere regelgeving.

In het afgelopen jaar heeft het platform veertien adviezen gepubliceerd op zeer uiteenlopende gebieden. Zo zijn er onder andere voorstellen voor verbetering gedaan in de sectoren mededinging, financiën en gezondheid. De adviezen die door het platform worden uitgebracht neemt de Commissie in acht bij haar evaluaties en effectbeoordelingen van EU wet- en regelgeving.

Nieuwe uitdagingen in 2022

Het nieuwe werkprogramma weerspiegelt de ambitie van het platform om een actieve bijdrage aan betere regelgeving te blijven leveren. In totaal zullen er elf adviezen door het platform worden uitgebracht. Het overkoepelende thema voor 2022 heeft betrekking op het verbeteren van de verbinding tussen de groene en digitale transitie in de EU wet- en regelgeving. Daarnaast staan richtlijnen op het gebied van belastingen, energie, chemicaliën en voedselafval op de planning voor herziening.

De onderwerpen waarover advies zal worden uitgebracht zijn in samenspraak met de betrokken leden van het platform, het Europees MKB-netwerk en verschillende regionale en lokale overheden tot stand gekomen. Om de adviezen zo efficiënt mogelijk te maken, sluiten de gekozen onderwerpen nauw aan bij het werkprogramma van de Commissie. Het werk van het Fit fot Future-platform is hiermee een voortzetting van de inspanningen om de lasten te identificeren en te verminderen, om de voordelen van het EU-beleid voor zowel burgers en bedrijven te maximaliseren en tegelijk Europa’s herstelinspanningen te ondersteunen, aldus vicepresident van de Commissie Maroš Šefčovič

Belang van decentrale overheden centraal

De werkzaamheden van het Fit for Future-platform zijn in het bijzonder relevant voor decentrale overheden. Meer dan 70% van de Europese wet- en regelgeving wordt immers op lokaal en regionaal niveau geïmplementeerd. Terugkoppeling vanuit de praktijk is bij het herzien van bepaalde richtlijnen dan ook essentieel voor het herkennen en oplossen van knelpunten. Dit gebeurt onder andere via de zogenaamde regionale hubs, opgezet door het Comité van de Regio’s. Daarnaast is er de mogelijkheid voor decentrale overheden en andere belanghebbenden om suggesties voor betere regelgeving door te geven via het ‟Have your say-simplify!” portaal.

Door

Brent Bos, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

2022 annual work programme: fit for future platform, Europese Commissie

Meer informatie

Fit for Future-platform stelt werkprogramma 2021 vast & het reghub 2.0 platform is gelanceerd, Kenniscentrum Europa decentraal

Vereenvoudigde en toekomstbestendige EU-regelgeving door het fit for future-platform, Kenniscentrum Europa decentraal

Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa decentraal