Nieuws

Publicatie: 22 februari 2021

Door: en


De Europese Commissie vraagt feedback op voorgenomen maatregelen omtrent het EU-afzetbevorderingsbeleid van agrovoedingsproducten. Het afzetbevorderingsbeleid is aan herziening toe om beter aan te sluiten op de doelstellingen van de Green Deal.

Het EU-afzetbevorderingsbeleid

Het EU-afzetbevorderingsbeleid helpt het concurrentievermogen van boeren en levensmiddelenbedrijven te vergroten en promoot de bekendheid van EU-agrovoeding. In 2021 wordt in totaal 182,9 miljoen euro uitgetrokken voor de promotie van duurzame landbouwproducten. De activiteiten richten zich zowel op de Europese binnenmarkt als de niet-Europese markt.

Voorstellen voor een vernieuwd beleid

De Europese landbouwsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Producenten spelen hierop in door de voedselindustrie te verduurzamen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het huidige afzetbevorderingsbeleid is er niet op ingericht om de landbouwsector optimaal te kunnen ondersteunen bij de actuele klimaatdoelstellingen. Met de nieuwe voorstellen hoopt de Commissie de uitdagingen voor het landbouw- en voedselbeleid het hoofd te kunnen bieden en tegelijkertijd de productkwaliteit en het concurrentievermogen te waarborgen. Ook moet het beleid hiermee meer in lijn komen met verwante programma’s, zoals de Farm-to-Fork- strategie en het Europees kankerbestrijdingsplan.

Concreet zijn er drie mogelijke beleidsopties:

1. Voortbouwen op het huidige succes

Het bestaande beleid wordt aangevuld door technische richtsnoeren. Initiatieven die aansluiten op de Farm-to-Fork strategie krijgen de voorkeur.

2. De beleidsruimte herzien

Het beleid zal onderscheid maken tussen de interne- en externe markt. De Europese binnenmarkt spitst zich toe op het promoten van duurzame landbouw en bij buitenlandse markten ligt de focus op het verbeteren van het concurrentievermogen.

3. Het instellen van nieuwe toelatingscriteria

Financiële steun vanuit het afzetbevorderingsbeleid wordt verleend op basis van nieuwe criteria, die meer in lijn zijn met de duurzaamheidsvisie van de EU.

Raadpleging

In de raadpleging kunnen alle belanghebbenden op het gebied van agrovoedingssector reageren. Hierbij worden met name consumenten, producenten en decentrale overheden opgeroepen hun zienswijzen in te dienen. De raadpleging staat open tot en met 9 maart en is te vinden op deze website.

Bron

EU-landbouw- en voedingsproducten – herziening van het afzetbevorderingsbeleid binnen en buiten de EU, Europese Commissie

Meer informatie

Publicatie EU-wijzer voor provincies met alle plannen voor een duurzame agrofoodsector, Kenniscentrum Europa decentraal
Gemeenschappelijk landbouwbeleid, Kenniscentrum Europa decentraal
Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal