Nieuws

Publicatie: 24 februari 2020

Door:


De Europese Commissie heeft een feedbackformulier geopend voor de Van-Boer-tot-Bord-strategie (Farm to Fork). Deze strategie is onderdeel van de Europese Green Deal en zal in het voorjaar van 2020 worden gepubliceerd. De strategie moet zorgen voor een duurzamere voedselketen met voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel van hoge kwaliteit.

Onderdeel hiervan is het terugdringen van het gebruik en de afhankelijkheid van chemische pesticiden, meststoffen en antibiotica. Onder andere op het gebied van gewasbestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit zal deze strategie impact op decentrale overheden hebben, gezien hun water- en milieubeheeractiviteiten.
Het feedbackformulier is open tot 16 maart 2020 en voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie

Green Deal in het werkprogramma 2020, Kenniscentrum Europa Decentraal