Nieuws

Publicatie: 6 juli 2020

Door:


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met Kenniscentrum Europa decentraal een factsheet opgesteld dat als leidraad kan worden gebruikt bij het verstrekken van gemeentelijke steun voor culturele instellingen.

Algemene uitkering in het gemeentefonds

De aanleiding voor deze factsheet is het besluit van het kabinet om gemeenten een bevoorschotting van € 60 miljoen beschikbaar te stellen, om de lokale en regionale culturele infrastructuur te ondersteunen. De culturele sector mist door de maatregelen naar aanleiding van de economische gevolgen van COVID-19 namelijk inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop, terwijl de vaste lasten, zoals huisvesting en beveiliging, doorlopen. De compensatie wordt door het kabinet via de algemene uitkering in het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan gemeenten, die op hun beurt subsidie kunnen verlenen aan de culturele instellingen.

Stappenplan factsheet

Bij gemeenten kunnen mogelijk vragen spelen over Europese staatssteunregels bij voorgenomen steunverlening aan een culturele instelling op basis van de gelden die vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld worden. Gemeenten moeten er namelijk zelf voor zorgen dat in lijn met de staatssteunregels handelen bij het ondersteunen van culturele instellingen. Gemeenten kunnen daarom deze factsheet als leidraad gebruiken wanneer zij steun willen verlenen aan culturele instellingen die getroffen zijn door de economische gevolgen van de COVID-19 – crisis. In de factsheet zijn de volgende stappen uiteengezet:

  1. Een gemeente kan ten eerste nagaan of het noodzakelijk is om (extra) ondersteuning te bieden aan een culturele instelling indien deze ook in aanmerking komt voor reeds bestaande steunmaatregelen. Een overzicht van de steunregelingen van het Rijk voor de culturele & creatieve sector vindt u hier.
  2. Aan de hand van een staatssteuntoets dient een gemeente daarna te bepalen of de staatssteuncriteria van toepassing zijn op de voorgenomen steunmaatregel voor een culturele instelling.
  3. Als de staatssteuncriteria van toepassing zijn, dient een steunmaatregel in principe te worden aangemeld bij de Europese Commissie, tenzij een van de vrijstellingsverordeningen van toepassing is. De de-minimisvrijstellingsverordening of de algemene groepsvrijstellingsverordening (in het bijzonder artikel 53 AGVV) kunnen uitkomst bieden in het geval van een steunmaatregel voor een culturele instelling van een gemeente.
  4. Als een steunmaatregel voor een culturele instelling wel staatssteun betreft en niet onder een vrijstellingsmogelijkheid past, moet de steun in beginsel door een gemeente worden aangemeld bij de Europese Commissie.

Heeft u een vraag over steun aan een culturele instelling en de toepassing van de staatssteunregels hierbij? Neem dan contact op met Europa decentraal via helpdesk@europadecentraal.nl .

Bron

Factsheet gemeentelijke steun voor culturele instellingen

Meer informatie:

Staatssteun en de coronacrisis, Kenniscentrum Europa decentraal
Steun verlenen: Overzicht mogelijkheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Cultuur en staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal