Nieuws

Publicatie: 5 oktober 2020

Door: en


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert samen met het European Urban Knowledge Network (EUKN) het evenement ‘Urban Agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’. Het is een side event van de Europese week van de Regio’s en Steden 2020 dat plaatsvindt op 13 oktober 2020. Aanmelding is mogelijk via deze link.

Urban agenda for the EU

De Urban Agenda for the EU (UAEU) is vastgesteld in het Pact van Amsterdam (in 2016) en gericht op het betrekken van steden bij het Europese beleid.  De UAEU is een samenwerking van de Europese Commissie, EU-lidstaten en -steden en andere organisaties zoals NGO’s. Dit gebeurt onder meer in de vorm van partnerschappen waarin de drie hoofddoelen van de UAEU worden nagestreefd: betere regelgeving, betere financiering en kennisontwikkeling door en voor steden en stedelijke regio’s.
Elk partnerschap zoekt naar oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken die gerelateerd zijn aan een specifiek onderwerp. Een voorbeeld is het EU partnerschap voor de informatiesamenleving, waarbij onder andere de gemeente Eindhoven betrokken is.  Dit partnerschap focust zich op digitale infrastructuur in Europese steden en bescherming van publieke waarden zoals privacy. Andere voorbeelden zijn partnerschappen op het gebied van circulaire economie en klimaatverandering.
Wat leveren de partnerschappen op? Wat leren de steden van elkaar? Daarover gaat het evenement van BZK en EUKN ‘Urban Agenda for the EU: Partnerships in the Spotlight’.

Europese week van de regio’s en steden

Het evenement vindt plaats in het kader van de Europese week van de Regio’s en Steden 2020. Die staat in het teken van regionaal beleid en is dit jaar, vanwege het coronavirus, online.  De focus ligt op cohesie en samenwerking, betrekken van burgers en Groen Europa. Deze drie thema’s komen ook bij het evenement van BZK en EUKN aan bod.

Het evenement

Op het evenement staan de partnerschappen van de UAEU centraal in paneldiscussies met verschillende gastsprekers. Ook Fenna Pols, directeur-bestuurder van Kenniscentrum Europa Decentraal, neemt daaraan deel. In deze discussie gaat het met name om prestaties van de partnerschappen op het gebied van betere regelgeving en acties van partnerschappen in het kader van de Europese Green Deal.

Deelname

Het evenement vindt plaats op 13 oktober 2020 (14.00 – 17.00 CEST) via Zoom. Aangezien er maar 100 (geregistreerde) deelnemers mee kunnen doen via Zoom, wordt het evenement ook gelivestreamd op Youtube. Registreren voor het evenement kan via deze link.

Bron

Uitnodiging ‘Urban Agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’ event, Ministerie van BZK

Meer informatie

Urban Agenda for the EU, Europese Commissie