Nieuws

Publicatie: 6 december 2021

Door: en


De Europese Unie wil weten of ze er voldoende in slaagt om milieuschade te voorkomen en herstellen. Om die reden vraagt de Europese Commissie om feedback over de werking van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen namelijk in aanraking komen met milieuschade bij het beheer van het water, de bodem, de beschermde diersoorten en de natuurlijke habitat (van plant- en diersoorten).

Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

De milieuaansprakelijkheidsrichtlijn heeft als doel om milieuschade te voorkomen en te herstellen. Milieuschade betekent het beschadigen van water, bodem, beschermde diersoorten en natuurlijke habitat. Essentieel in de Richtlijn is ter verantwoording roepen van (mogelijke) vervuilers. Bedrijven en particulieren zijn in eerste instantie verplicht om preventieve maatregelen te nemen. Hierbij beoordelen en beperken ze het milieurisico van de werkzaamheden. Stel dat de schade toch is toegebracht dan is het bedrijf verantwoordelijk voor het nemen van herstelmaatregelen. De verwachting is dat de natuurlijke rijkdommen hersteld worden naar hun oorspronkelijke staat. Daarnaast is de algemene regel dat het bedrijf opdraait voor de gemaakte kosten.

De milieuaansprakelijkheidsrichtlijn is omgezet in de Nederlandse Wet milieubeheer. Deze richtlijn moet vóór 30 april 2023 een evaluatie krijgen. Door inzicht te krijgen in welke doelstellingen al dan niet behaald worden, kan wetgeving verbeterd worden.

Decentrale relevantie

Decentrale overheden zijn bevoegd voor het beheer van water, bodem, beschermde diersoorten en natuurlijke habitat. Zo zien gemeenten, provincies en waterschappen toe op de naleving van de milieuregels. In de eerste plaats zijn decentrale overheden verantwoordelijk voor het voorkomen van vervuiling. Als de milieuschade eenmaal is aangericht is het aan de vervuilers om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De verwachting is dat de vervuilers de veroorzaakte schade herstellen en betalen. Indien dit niet gebeurt kan de overheid de vervuiler aansprakelijk stellen met een mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Evaluatie

De mogelijkheid om de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn te evalueren is beschikbaar op de volgende pagina. Iedereen die wil kan feedback geven tot en met 27 december 2021. De Commissie gebruikt evaluaties om gerichter vragen te kunnen stellen bij de volgende openbare raadpleging over dit thema. De verwachting is dat deze raadpleging gepubliceerd zal worden in het tweede kwartaal van 2022.

BRON

Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn, Europese Commissie

DOOR

Yana De Naghel en Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal

MEER INFORMATIE

Milieu, Kenniscentrum Europa decentraal

Milieubeheer, Kenniscentrum Europa decentraal