×

EUrrest

...
EU Rechtspraak - 13 december 2022

Is een vingerafdruk voor een ID-kaart verplicht?

Introductie Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van paspoorten en identiteitskaarten aan burgers op grond van de Europese Paspoortverordening. In de zaak Willems e.a. weigerde een aantal burgers biometrische gegevens […]

...
EU Rechtspraak - 12 december 2022

Duidelijkheid over de AVG-beginselen van doelbinding en opslagbeperking

In dit arrest geeft het Hof van Justitie uitleg over de beginselen van doelbinding en opslagbeperking. Hierdoor wordt voor decentrale overheden duidelijker hoe zij ervoor kunnen zorgen dat iedere verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt.

...
EU Rechtspraak - 5 december 2022

Is de inbestedingsuitzonderingsgrond van toepassing als meerdere overheidsinstanties samen een entiteit oprichten voor het verrichten van hun openbare dienstverleningstaak?

In deze zaak besloot het Hof dat als meerdere overheidsinstanties als aanbestedende dienst samen een entiteit oprichten voor het verrichten van hun openbare dienstverleningstaak, of wanneer een overheidsinstantie een deelneming verwerft in een dergelijke entiteit, is voldaan de voorwaarde: deze autoriteiten oefenen gezamenlijk toezicht uit op de entiteit zoals op hun eigen diensten.