Nieuws

Publicatie: 24 juni 2019

Door:


De Europese Ombudsman verwelkomt een initiatief van de Nederlandse regering om de transparantie van wetgeving in de Raad van de EU te verbeteren.

Initiatief

Het initiatief bestaat uit voorstellen om meer wetgevingsdocumenten te publiceren en een grotere openheid van triloogonderhandelingen mogelijk te maken. Hierdoor zijn burgers bewuster van en meer betrokken bij EU-wetgeving.  Deze voorstellen helpen ook om de gedeelde verantwoordelijkheid voor de EU-besluitvorming te tonen.

Ombudsman

De Europese Ombudsman Emily O’Reilly verwelkomt het initiatief van de Nederlandse regering, dat mede wordt ondersteund door Estland, Ierland, Luxemburg, Slovenië en Zweden. Dit initiatief volgt op een vergelijkbaar initiatief in 2015.
“Despite many positive transparency improvements by the European Commission and Parliament in recent years, the Council, where governments meet, remains a ‘black box’ and it would be a positive move for all citizens if some of the larger member states in particular used their influence to help to get rid of the ‘blame Brussels’ culture”.
“It is important to recognise the link between a lack of citizen understanding and engagement on the one hand and a corresponding lack of trust on the other hand which can fuel an anti-EU culture. Recognising the shared responsibility for decision-making, and not blaming ‘Brussels’ for decisions they themselves have taken, is one way that national governments can help to counteract that culture,”, Aldus de Europese Ombudsman.

Onderzoek

In 2017 opende de Europese Ombudsman een onderzoek naar de transparantie van de wetgevingswerkzaamheden van de Raad. Na een analyse van de praktijken van de Raad, door interne Raadsdocumenten te inspecteren en een openbare raadpleging, deed de Ombudsman in 2018 drie aanbevelingen en zes voorstellen om het democratische toezicht op het proces te verbeteren. Haar ideeën werden begin 2019 in grote mate ondersteund door het Europees Parlement.
De Ombudsman deed ook onderzoek naar de transparantie van trilogen, de informele onderhandelingen tussen de Commissie, het Parlement en de Raad over wetsontwerpen. Haar voorstellen om de transparantie te verbeteren, waren onder meer het opzetten van een gemeenschappelijke wetgevingsdatabase

Bron

Ombudsman welcomes Dutch initiative on EU transparency, persbericht European Ombudsman