Nieuws

Publicatie: 28 januari 2019

Door:


De Europese investeringsbank investeert € 75 miljoen in de stimuleringsregeling ‘Duurzaam Thuis’ van de provincie Limburg. Met de regeling kunnen eigenaren of huurders via een goedkope lening hun woning duurzaam en/of levensloopbestendig maken.

Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Duurzaam Thuis

De duurzaamheidsregeling Duurzaam Thuis komt voort uit de in het regeerakkoord opgenomen doelstelling ten aanzien van CO2-reductie (in 2030 49% minder CO2 dan in 1990). De verduurzaming van de gebouwde omgeving speelt daarin een essentiële rol. Met ‘Duurzaam Thuis’ kunnen deelnemers fors besparen op hun energierekening en zélf hernieuwbare energie opwekken. Tegelijkertijd dragen ze hun steentje bij aan de duurzaamheidsopgaven.
Het geld wordt vooral gebruikt voor het aanbrengen van zonnepanelen, maar ook voor isolatie, aanschaf van een warmtepomp of HR-beglazing. De regeling is er ook voor toekomstbestendige woningaanpassingen, zoals een traplift of drempelverlaging. De leningen worden verstrekt en beheerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Limburgse duurzaamheidsregeling krijgt 75 miljoen uit Europa, nieuwsbericht provincie Limburg
Europees geld voor duurzaamheidsregeling provincie, nieuwsbericht 1Limburg