Nieuws

Publicatie: 13 mei 2019

Door:


Op donderdag 16 mei organiseert het Europees Comité van de Regio’s tijdens de Europese Green Week de sessie: ‘The future of environment policy – better integration & implementation at local & regional level’.

Green Week

De Green Week is het grootste jaarlijkse event rondom het Europese milieubeleid. Tijdens verschillende sessies wordt het Europees milieubeleid besproken en gekeken hoe het verband houdt met andere politieke prioriteiten. De Green Week wordt georganiseerd door het Directoraat-Generaal Milieu (Europese Commissie), in samenwerking met andere DG’s, institutionele partners en externe belanghebbenden. Dit jaar ligt de focus van de Green Week op de implementatie van milieuwetgeving.

Sessie

Aan het einde van de evaluatie van het zevende milieuactieprogramma (MAP) moet er een planning voor de toekomst worden gemaakt. Het Europees Comité van de Regio’s heeft onlangs het advies ‘Towards an 8th Environment Action Programme’ goedgekeurd en organiseert nu deze sessie om mogelijke ideeën voor het toekomstige MAP te bespreken. De sessie staat open voor alle belanghebbenden en heeft met name tot doel te bespreken hoe de implementatie van het EU-milieubeleid op lokaal en regionaal niveau kan worden verbeterd.

Sprekers

  • Cor Lamers, Burgemeester van Schiedam, Voorzitter van de Commissie voor milieu, klimaatverandering en energie in het Europees Comité van de Regio’s. Rapporteur van het advies: ‘Towards an 8th Environment Action Programme’
  • Dr Nathalie Roebbel, Coordinator, Air Pollution and Urban Health, Public Health, Environmental and Social Determinants of Health, Wereldgezondheidsorganisatie
  • Sander Happaerts, Smart & Sustainable Growth unit, Directoraat-generaal Regionaal en stedelijk beleid, Europese Commissie
  • Anna-Maria Spyriouni, Senior EU Policy Officer, London’s European Office

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie

The Future Of Environment Policy – Better Integration & Implementation At Local & Regional Level