Nieuws

Publicatie: 21 maart 2022

Door:


Het is al enkele jaren één van de speerpunten binnen de Europese Unie: de digitale transformatie. Daarom is de Europese Commissie voortdurend bezig met het ontwikkelen van wetgeving en beleidsregels. Zo zijn er in februari twee nieuwe verordeningen voorgesteld: de Data Act en de Chips Act. Decentrale overheden krijgen nu de kans om beide voorgestelde verordeningen van feedback te voorzien.

Om welke verordeningen gaat het?

De Data Act

Data komt tegenwoordig overal terug: van slimme huishoudelijke apparaten tot grote landbouwmachines. Het is dus nuttig dat meerdere sectoren toegang krijgen tot die data. Om dit te bereiken kwam de Commissie met het voorstel voor de Data Act: een verordening met regels over de toegang tot en het gebruik van data. Dit moet leiden tot nieuwe innovatieve diensten en scherpere prijzen.

De Chips Act

Sinds eind 2020 was er wereldwijd een tekort aan chips. Dit is ernstig, aangezien chips essentiële bouwstenen zijn voor digitale producten. De Commissie ziet ze dan ook als een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie van Europa. Daarom heeft de Commissie de Chips Act voorgesteld, een pakket maatregelen om de tekorten aan computerchips aan te pakken. Zo kunnen EU-lidstaten een voorsprong krijgen bij de productie van chips.

Raadpleging

Nu vraagt de Commissie om feedback op de voorgestelde verordeningen. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen tot 10 mei via deze link feedback geven op de Data Act. Op de Chips Act kan tot 9 mei feedback worden gegeven. Hiervoor kunt u terecht op deze link.

Bron

Consultatie Data Act Pakket, Europese Commissie

Consultatie Chips Act Pakket, Europese Commissie

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa decentraal

Europese Commissie stelt nieuwe Data Act voor, Kenniscentrum Europa decentraal

Europese Commissie stelt Europese Chips Act voor, Kenniscentrum Europa decentraal