Nieuws

Publicatie: 14 september 2020

Door: en


Krachtiger optreden tegen klimaatverandering. Dat is het idee van Europese Green Deal. De Europese Commissie vraagt feedback op drie energie gerelateerde regelingen en richtlijnen. Twee daarvan zijn feedbackrondes voor bestaande richtlijnen: de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn energie efficiëntie. De derde openbare raadpleging betreft de nieuwe offshore-strategie voor hernieuwbare energie. Een toelichting op de drie openbare raadplegingen.

Evaluatie Europese regels inzake hernieuwbare energie

De Europese Commissie wil graag onder andere de mening van decentrale overheden horen over de Europese hernieuwbare energie regels. De Commissie wil de Richtlijn hernieuwbare energie (Directive 2018/2001/EU) zodanig herzien dat die bijdraagt aan het verwezenlijken van de klimaatambitie van de EU. Daarnaast wil de Commissie weten hoe de overgang naar een meer geïntegreerd energiesysteem kan worden versneld. Deze raadpleging zal worden meegenomen in het Climate Target Plan 2030, dat later deze maand zal worden gepresenteerd. In dit Climate Target Plan wordt voorgesteld de CO2 uitstoot reductiedoelstelling te verhogen van 40% naar 50% tot 55% voor 2030. Het is hierbij van belang dat ook de doelstellingen voor hernieuwbare energie worden meegenomenDe Commissie wil weten wat er moet veranderen om hernieuwbare energiebronnen zo snel te ontwikkelen dat de doelen van het Climate Target Plan haalbaar worden. U kunt uw feedback nog tot 21 september 2020 gevenDie wordt verwerkt  en meegenomen in het wijzigingsvoorstel van de richtlijn. De verwachting is dat het herziene voorstel in het tweede kwartaal van 2021 wordt aangenomen door de Europese Commissie. Meer informatie over dit initiatief is hier te vinden.  

Evaluatie van de Europese energie efficiëntie richtlijn

De Europese Commissie vraagt daarnaast feedback over de richtlijn energie efficiëntie (Directive 2012/27/EU)De vraag is hoe de uitstoot van broeikasgas verder kan worden teruggedrongen. Welke aanpassingen in de richtlijn energie efficiëntie (EED) zijn daarvoor nodig? Zo’n aanpassing past in het waarmaken van de Europese Green Deal initiatieven. De Commissie wil uw mening horen over de prestaties van de EED en welke verbeteringen er nodig zijn om ervoor te zorgen dat het kader geschikt blijft om zowel de klimaatdoelstellingen voor 2030 als ook een hogere ambitie te bereiken. U kunt uw feedback nog tot 21 september 2020 geven. De verwachting is dat het herziene voorstel in het tweede kwartaal van 2021 wordt aangenomen door de Europese Commissie. Meer informatie over dit initiatief is hier te vinden.  

Consultatie over de offshore-strategie voor hernieuwbare energie

Welke weg moeten marktpartijen en overheden bewandelen om offshore duurzame energie te integreren in het stelsel? De Commissie stelt daarvoor een strategie voor offshore hernieuwbare energie op, in het kader van de Green Deal. De strategie gaat over de kortere periode tot 2030 en de langere termijn tot 2050. Offshore energie kan een substantiële bijdrage leveren aan de duurzame opwek. Dit vereist een stapsgewijze verandering van Europese energiesystemen met alle uitdagingen (en kansen) van dien. De uitkomst van de publieke raadpleging moet bijdragen aan de offshore-strategie voor hernieuwbare energie. De feedbackperiode loopt tot 24 september 2020. U kunt uw mening over deze strategie geven via openbare raadplegingen, voordat de Commissie het voorstel afrond. U kunt uw feedback geven via de online enquête op deze pagina 

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal  

Bron

EU renewable energy rules – reviewde Europese Commissie
EU energy efficiency directive (EED) – evaluation and review, de Europese Commissie
Offshore renewable energy strategy, de Europese Commissie