Nieuws

Publicatie: 12 oktober 2020

Door: en


In een circulaire economie moeten goederen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Verpakkingen mogen minder afval opleveren. Dat stelt de Europese Commissie in het nieuwe actieplan voor een circulaire economie. De Verpakkingsrichtlijn wordt herzien om het ontwerp van verpakkingen te verbeteren.

Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval

De Commissie vindt dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de problemen en kosten van de verwerking van verpakkingsafval. Daardoor stijgen de kosten van recycling. Niet-gerecycleerd verpakkingsafval wordt gestort of verbrand, wat slecht is voor het milieu.
De Europese regels en doelstellingen voor verpakkingen en verpakkingsafval zijn vastgelegd in de Verpakkingsrichtlijn. De Commissie gaat die herzien in lijn met de Strategie voor Plastic in een Circulaire Economie. Met deze strategie wil de Europese Commissie bereiken dat alle verpakkingsmateriaal tegen 2030 recyclebaar is. De herziening van de regels voor verpakkingen en verpakkingsafval betreffen het verbeteren van het ontwerp van verpakkingen met het oog op hergebruik. Hoe kan meer recyclebaar materiaal in verpakkingen worden verwerkt? Het gaat ook om het vermijden van overbodige verpakkingen.

Groen aanbesteden

Om de integratie van gerecycleerde kunststoffen in de markt te ondersteunen, wil de Commissie ook specifieke gerichte sectorale maatregelen onderzoeken, zoals uitgesproken in de Strategie voor Plastic in een Circulaire Economie. Nationale overheden kunnen volgens de Commissie veel bereiken met economische prikkels en openbare aanbestedingen. De Commissie wil bij de herziening van de Verpakkingsrichtlijn onderzoeken of er verplichte groene minimumcriteria en doelstellingen voor verpakkingen moeten komen.

Uw feedback

De Europese Commissie wil graag de mening van decentrale overheden horen. U kunt uw feedback geven via een openbare raadpleging. De raadpleging is bedoeld om standpunten te verzamelen over mogelijke maatregelen voor de herziening van de Verpakkingsrichtlijn. De feedbackronde is geopend van 30 september 2020 tot 6 januari 2021. U kunt uw feedback op de herziening van de richtlijn via deze pagina geven.

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Bestrijding van verpakkingsafval – herziening van de regels, de Europese Commissie
Bestrijding van verpakkingsafval – herziening van de regels – openbare raadpleging, de Europese Commissie

Meer informatie

Verpakkingsafval, Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal
Actieplan voor een circulaire economie, Kenniscentrum Europa decentraal
Strategie voor Plastic in een Circulaire Economie, de Europese Commissie