Nieuws

Publicatie: 24 september 2020

Door: en


Meer aandacht voor het ecologische ontwerp van producten in de EU. Dat is één van de doelen van het actieplan voor een circulaire economie van de Europese Commissie. De Ecodesignrichtlijn zal worden herzien, met als streven meer producten die in Europa op de markt worden gebracht, te verduurzamen.

Richtlijn inzake duurzame producten

De Ecodesignrichtlijn heeft betrekking op de efficiëntie en milieuprestaties van energie gerelateerde producten. De richtlijn stuurt op het gemakkelijker kunnen repareren, verbeteren en  produceren van energie gerelateerde producten. De Commissie wil de eisen voor product- en verpakkingsmateriaal zo herzien dat ze kunnen worden hergebruikt. Daarnaast is het uitbreiden van de Ecodesignrichtlijn voor niet-energie gerelateerde productgroepen ook een doel van de herziening. Dit is eveneens opgenomen in het actieplan voor een circulaire economie. Bovendien wil de Commissie de aanwezigheid van schadelijke chemische stoffen aanpakken in elektronica, ICT-apparatuur, textielproducten, meubilair, staal, cement en chemicaliën. De Commissie stelt dat consumenten, het milieu en het klimaat baat hebben bij duurzame producten die herbruikbaar, repareerbaar, recyclebaar en energie-efficiënter zijn.

Uw feedback

De Europese Commissie wil graag de mening van onder andere decentrale overheden horen. U kunt uw feedback geven op de zogenoemde roadmap van de Europese Commissie. Die gebruikt de Commissie bij de ontwikkeling en het verfijnen van het voorstel. Deze feedbackronde is geopend van 14 september 2020 tot 2 november 2020. U kunt uw feedback op het voorstel via deze pagina geven.

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Sustainable products initiative- give us your feedback, European Circular Economy Stakeholder Platform
Sustainable products initiative, De Europese Commissie

Meer informatie

Commissie publiceert nieuwe plannen voor circulaire economie, Kenniscentrum Europa decentraal
Circulaire economie, Kenniscentrum Europa decentraal
Actieplan voor een circulaire economie, de Europese Commissie