Nieuws

Publicatie: 5 oktober 2020

Door:


De Europese Commissie is een inbreukprocedure begonnen tegen het Verenigd Koninkrijk (VK) vanwege de voorgenomen Internal Market Bill van het VK. Deze voorgestelde wet van de VK-regering is volgens de Commissie in strijd met de afspraken die zijn gemaakt in het terugtrekkingsakkoord.

Afspraken Noord-Ierland

Om te voorkomen dat er weer een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt na de Brexit, zijn er afspraken gemaakt in het terugtrekkingsakkoord in de vorm van het protocol Ierland/ Noord-Ierland. Op 9 september 2020 heeft de regering van het VK een wetsvoorstel ingediend dat volgens de Commissie mogelijk een inbreuk kan vormen op deze afspraken over Noord-Ierland.

Toezicht en naleving van het terugtrekkingsakkoord

In artikel 5 van het terugtrekkingsakkoord staat dat de EU en het VK alle passende maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de verplichtingen uit het akkoord nagekomen worden. Ze moeten zich dan ook onthouden van praktijken die de verwezenlijking van de doelstellingen in het akkoord in gevaar kunnen brengen.
Vicevoorzitter en eurocommissaris Šefčovič heeft tijdens een bijeenkomst van het joint-committee op 10 september aan het VK verzocht te reageren op de bezorgdheid van de EU  ten aan zien van de Internal Market Bill. In het joint-committee wordt regelmatig de naleving van het terugtrekkingsakkoord besproken tussen het VK en de EU. Het VK heeft aangegeven dat zij doorgaan met hun voorgenomen Internal Market Bill en de omstreden stukken niet uit het voorstel zal schrappen.

Inbreukprocedure

De Commissie heeft het VK op 1 oktober een schriftelijke aanmaning gestuurd omdat het de verplichtingen uit het terugtrekkingsakkoord niet is nagekomen. Dit is het begin van een zogenaamde formele inbreukprocedure tegen het VK. Een inbreukprocedure wordt ingezet tegen lidstaten als deze hun verplichtingen niet nakomen.
Het VK heeft tot het einde van de maand oktober de tijd om op de brief van de Commissie te reageren. Als dit niet tijdig gebeurt, of wanneer de reactie van het VK niet de bezwaren omtrent de Internal Market Bill wegneemt, kan de Commissie besluiten om een formeel verzoek tot naleving van het EU-recht te sturen. Wanneer de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie.

Door

Lisa Scheffers, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Withdrawal Agreement: European Commission sends letter of formal notice to the United Kingdom for breach of its obligations, de Europese Commissie
Press statement by Vice-President Maroš Šefčovič following the third meeting of the EU-UK Joint Committee, de Europese Commissie

Meer informatie

Brexit-loket voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit impact scan voor overheden, Kenniscentrum Europa decentraal