Nieuws

Publicatie: 24 februari 2020

Door:


De Europese Commissie start proefacties om burgers meer te betrekken bij de uitrol van cohesieprojecten. Met de acties wil de Commissie actieve betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties realiseren bij de manier waarop de EU-middelen worden gepland, geïnvesteerd en gecontroleerd om betere resultaten te bereiken. In het kader van deze proefacties zullen de beherende autoriteiten en maatschappelijke organisaties deskundig advies en ondersteuning krijgen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor de uitrol van de cohesieprojecten.

Hulp bij het opzetten van nieuwe initiatieven

Voor de eerste proefactie gaan autoriteiten die EU-middelen beheren, expertise ontvangen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en krijgen ze hulp op maat bij het opzetten van nieuwe initiatieven om burgers te betrekken én transparantie en verantwoordingsplicht te bevorderen. Meer informatie en de oproep voor autoriteiten die aan dit initiatief willen deelnemen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Ondersteuning innovatieve ideeën

In het kader van de tweede proefactie zal de Europese Commissie € 250.000 aan financiering reserveren voor ondersteuning van innovatieve ideeën en initiatieven om burgerbetrokkenheid te vergroten van met name kleinere en lokale maatschappelijke organisaties. Met deze actie wil de Commissie nieuwe benaderingen van burgerbetrokkenheid testen en de burgerbetrokkenheid bij het cohesiebeleid stimuleren, bevorderen en ondersteunen. Dit moet resulteren in een betere uitvoering van de projecten en een sterker gevoel van verantwoordelijkheid bij de burgers. De oproep voor organisaties om ideeën in te dienen wordt in de komende weken gepubliceerd op deze pagina van de Europese Commissie.

Bevorderen cohesiebeleidsprogramma’s

De resultaten van de twee proefacties worden, na uitvoering gedurende twaalf maanden, verspreid via een rapport met daarin de lessen die zijn getrokken uit de verschillende projecten, evenals tips over hoe burgers meer bij het cohesiebeleid te betrekken. Het doel is om soortgelijke initiatieven in cohesiebeleidsprogramma’s te bevorderen in het kader van de volgende EU-begroting voor de lange termijn 2021-2027.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Publication of Calls for expressions of interest – DG REGIO, Hulp bij opzetten nieuwe initiatieven, Europese Commissie
Publication of Calls for expressions of interest – DG REGIO, Ondersteuning innovatieve ideeën, Europese Commissie