Nieuws

Publicatie: 11 februari 2019

Door:


Tijdens de Landbouw en Visserij Raad op 28 januari presenteerde Eurocommissaris voor landbouw Phil Hogan de groene architectuur van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 aan de Europese landbouwministers. De nieuwe groene architectuur van de voorgestelde hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 streeft naar het verbeteren van de milieuprestaties van het GLB.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020

Het nieuwe GLB kan samengevat worden in vier veranderingen: de lidstaten krijgen meer verantwoordelijkheid, de Europese steun zal eerlijker worden verdeeld, er zijn hogere ambities op het vlak van klimaat en het beleid wil sterk inzetten op kennis en innovatie.

Groene architectuur

De voorgestelde nieuwe ecologische architectuur is gericht op het verbeteren van de milieuprestaties van het GLB. De Europese Commissie wil het beschikbare geld maximaal aanwenden om ecologische doelstellingen te behalen. In de eerste pijler zijn de randvoorwaarden voor meer vergroening in het GLB uitgebreid, de Commissie laat de lidstaten ruimte om die voorwaarden enigszins aan te passen aan de doelstellingen die ze willen behalen. Een pakket van vrijwillige ecologische maatregelen wordt opgenomen in pijler twee.

Raad van landbouw en visserij

Op 28 januari kwam de Landbouw en Visserij Raad bij elkaar in Brussel. Het Roemeense voorzitterschap heeft zijn prioriteiten en werkprogramma gepresenteerd. Met betrekking tot landbouw wil het voorzitterschap op de eerste plaats de wetgevingsonderhandelingen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) afronden, in het kader van het volgende meerjarige financiële kader voor 2021-2027. Andere prioriteiten hebben betrekking op de bio-economie, innovatie en landbouwkundig onderzoek, plantaardige eiwitten en plant- en diergezondheid.
De landbouwministers werden door de Commissie geïnformeerd over de groene architectuur. De voorstellen van de Commissie zullen “zorgen voor duurzaamheid en tegelijkertijd verdere vereenvoudiging mogelijk maken voor bestuurders en landbouwers”, aldus landbouwcommissaris Phil Hogan. “We verwachten ambitieuze [milieu] doelen van de lidstaten, het zal hun verantwoordelijkheid zijn, terwijl de Commissie uiteindelijk zal beoordelen wat ze implementeren”, zei Hogan.

Vervolg

Er zal nu door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie onderhandeld worden over de Commissievoorstellen voor het GLB na 2020. Een verdere discussie tussen de landbouwministers over de nieuwe milieuaspecten van de hervorming van het GLB zal plaatsvinden tijdens de vergadering van de Landbouw en Visserij Raad op 18 maart.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Raad Landbouw en Visserij, 28/01/2019, nieuwsbericht Raad Landbouw en Visserij
Commission presents green architecture for CAP, nieuwsbericht ENDS Europe
Naar een gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode na 2020, Europees Parlement