Nieuws

Publicatie: 15 april 2019

Door: en


De Europese Commissie heeft recent de tweede Environmental Implementation Review (EIR) gepubliceerd. Dit rapport geeft een stand van zaken van de implementatie van de Europese milieuwetgeving en wijst op openstaande uitdagingen. Nederland scoort goed op het gebied van circulaire economie en groene overheidsopdrachten. Uitdagingen liggen vooral op het gebied van lucht- en waterkwaliteit.


De EIR is een initiatief van de Commissie, waarmee het betere naleving van de regels beoogt. De recent gepubliceerde versie is het tweede exemplaar, de eerste kwam in 2017 uit. Het rapport geeft een uitgebreide weergave van de stand van zaken in iedere EU-lidstaat. De algemene bevindingen wijzen uit dat er goede voortgang wordt gemaakt met de toepassing van Europese klimaatmaatregelen, maar dat er nog veel te verbeteren is op het gebied van luchtkwaliteit en afvalbeheer.

Uitblinker

Nederland scoort goed op het gebied van circulaire economie. Volgens de Commissie presteert Nederland het best op het gebied van hulpbronnenproductiviteit. Dit betekent dat de Nederlandse economie op een relatief efficiënte manier grondstoffen gebruikt om welvaart te creëren. Ook blinkt Nederland uit waar het gaat om groene overheidsopdrachten, groene belastingen en publiek-private partnerschappen.

Uitdagingen

In de EIR uit 2017 scoorde Nederland slecht op de terreinen van lucht- en waterkwaliteit. Ook het natuurbehoud binnen de kaders van het Natura-2000-netwerk was een aandachtspunt. Twee jaar later is er op deze terreinen wel enige vooruitgang geboekt. Toch blijven deze thema’s volgens de Commissie aandacht behoeven.
Volgens de Commissie is de luchtkwaliteit een reden tot zorg wegens het aantal voortijdige sterfgevallen als gevolg van te hoge fijnstof- en stikstofconcentraties. Wel wordt er in de steden vooruitgang geboekt, met name door het terugdringen van verkeersopstoppingen. Als het gaat om water is met name verontreiniging door nitraten een groot probleem. Het beperken van de fosfaatproductie zorgt ervoor dat er stappen in de goede richting worden gezet, maar voor volledige naleving van de Europese doelen moet er meer vooruitgang geboekt worden. Inspanningen hiertoe vinden plaats binnen het nationale actieprogramma voor nitraten.

Bron

Environmental Implementation Review, Europese Commissie
Evaluatie uitvoering milieubeleid 2019, Europese Commissie

Meer informatie

Implementatie Europese milieurichtlijnen, kenniscentrum Europa decentraal