Nieuws

Publicatie: 30 november 2020

Door: en


De richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie (C(2014) 2322/3) zijn toe aan vernieuwing. Dit blijkt uit de resultaten van de Staatssteun Fitness Check, die de Europese Commissie in oktober 2020 heeft gepubliceerd. De Commissie roept alle belanghebbenden op om feedback te geven en ideeën over de herziening te delen.

Staatssteun en milieubescherming

In beginsel is staatssteun niet toegestaan omdat overheidssteun aan ondernemingen de concurrentie op de Europese interne markt negatief kan beïnvloeden. Maar er bestaan vrijstellingen en uitzonderingen op grond waarvan staatssteun onder voorwaarden toch is toegestaan. Dit geldt onder andere voor steun gericht op milieubescherming en stimuleren van duurzame energie, vanwege de milieu- en klimaatdoelen die hoge prioriteit hebben binnen de Europese Unie.
De richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie bepalen wanneer zulke steunmaatregelen zijn toegestaan. In de richtsnoeren worden bepaalde categorieën genoemd waarvoor, onder voorwaarden, steun verstrekt kan worden.  De steun die op grond van de richtsnoeren wordt verstrekt moet voorafgaand aan de steunverlening bij de Commissie worden gemeld.

Herziening

Met de herziening wil de Commissie de richtsnoeren aanpassen op de Green Deal. De richtsnoeren moeten versimpeld en toekomstbestendig worden, zodat (decentrale) overheden gemakkelijker een bijdrage kunnen leveren aan milieu- en klimaatdoelen van de Europese Unie. Ook wil de Commissie de richtsnoeren afstemmen op het digitale beleid van de Europese Unie. Een vernieuwde versie van de richtsnoeren wordt vermoedelijk eind 2021 aangenomen.

Feedback

De consultatie bestaat uit twee onderdelen en is gericht op twee elementen van de richtsnoeren: de compatibiliteitscriteria voor milieubescherming en staatssteun bij intensief energieverbruik. Op het eerste onderdeel van de consultatie kan tot 10 december 2020 gereageerd worden via een impact assessment van de Commissie. Het tweede onderdeel bestaat uit een vragenlijst die tot 7 januari 2021 hier ingevuld kan worden.

Bron

State aid for environmental protection and energy – revised guidelines, Europese Commissie

Door

Monika Beck en Demi Hoefnagels, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
Milieusteun, Kenniscentrum Europa decentraal