Nieuws

Publicatie: 27 juli 2020

Door:


Op 9 juli 2020 heeft de Europese Commissie een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen voor voorbereidende acties op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en big data. Deze call staat tot 3 september en is alleen gericht op lokale en regionale overheden.

Doel van de call

Met deze oproep wil de Commissie voorstellen financieren die het gebruik van AI en big data door decentrale overheden bevorderen. Deze actie moet bijdragen aan het oprichten van een Europees platform dat overheden helpt gebruikersvriendelijke diensten op efficiëntere en effectievere wijze beschikbaar te stellen. Deze ambitie sluit aan bij een van de topprioriteiten van de Europese Commissie: ‘a Europe fit for a digital age’.

Financiering

Via deze actie kan maximaal 75% van het project worden gefinancierd door de Commissie middels cofinanciering. Er is maximaal € 850.000 euro beschikbaar. De deadline voor deze call is op 3 september.

Bron

Call for Proposals – The EU Platform for regions, Europese Commissie