Nieuws

Publicatie: 21 september 2020

Door: en


De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om feedback op de Richtlijn tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap, ook wel de INSPIRE-richtlijn genoemd. U kunt uw feedback hier nog tot 19 oktober 2020 geven.

INSPIRE-RICHTLIJN

De INSPIRE-richtlijn verplicht overheidsinstanties uit de Europese Unie tot delen van gegevens over milieu in het ruimtelijk domein. De verzamelde gegevens worden op een internetportaal beschikbaar gesteld voor de verschillende overheidsinstanties. Zo worden onder andere gegevens verzameld over grondwater, vervoersnetwerken en landgebruik. In het INSPIRE aanmerkingsregister kan gecontroleerd worden welke informatie door welke overheidsinstantie bijgehouden moet worden.

EVALUATIE

Met de evaluatie richt de Europese Commissie zich op het beoordelen van de doeltreffendheid en efficiëntie van de richtlijn bij milieubescherming. Ook de relevantie van de richtlijn voor belanghebbenden wordt beoordeeld. Daarnaast wordt gekeken of de richtlijn overeenstemt met andere EU-wetgeving, met name in het kader van de Europese Green Deal. Samen met de Richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie, gaat de INSPIRE-richtlijn een belangrijke ondersteunende rol spelen bij het verwezenlijken van de doelen uit de Green Deal.

DOOR

Monika Beck en Juliëtte Fredriksz, Kenniscentrum Europa Decentraal

BRON

Geospatiale data over het milieu – evaluatie (Inspire-richtlijn), Europese Commissie

MEER INFORMATIE

Implementatiewet EG-Richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie, Rijksoverheid
Milieu-informatie, Kenniscentrum Europa decentraal
Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie, Kenniscentrum Europa decentraal