Nieuws

Publicatie: 7 juni 2021

Door: en


Het ontwikkelen van betere regelgeving en het aanpakken van knelpunten in Europese wet- en regelgeving draagt bij tot de ontwikkeling van Europese steden. Binnen de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU) hebben 13 thematische partnerschappen 33 aanbevelingen (Acties) voor betere regelgeving op EU-niveau geformuleerd. Kenniscentrum Europa decentraal deed een Quick Scan van deze Acties om te bepalen welke de grootste kans van slagen hebben.

Aanleiding voor een Quick Scan

Een evaluatie van de Urban Agenda door de Europese Commissie in 2019 vestigde de aandacht op de uitdagingen en zwakke punten in de pijler ‘’Betere Regelgeving’’ van de Urban Agenda. Slechts een beperkt aantal acties van de thematische partnerschappen is gericht op betere regelgeving. Uit de evaluatie blijkt dat betere regelgeving door de deelnemers van de partnerschappen vaak wordt gezien als ingewikkeld. Daarnaast is er sprake van gebrek aan juridische en procedurele deskundigheid en een suboptimale timing, waardoor de mogelijke impact van deze acties wordt beperkt.

Als mede-initiator en groot voorstander van de UAEU en het Pact van Amsterdam vindt Nederland het belangrijk dat de pijler ’’Betere Regelgeving’’ van de Urban Agenda wordt versterkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom een aanzet gedaan voor het Betere Regelgeving Initiatief (BRI), met als doel de ‘’Betere Regelgeving’’ pijler te versterken. Kenniscentrum Europa decentraal heeft nu de eerste stap van dit initiatief afgerond: een Quick Scan-analyse van alle Betere Regelgevingsacties van de thematische partnerschappen.

Doel en resultaten van de Quick Scan

Het doel van de Quick Scan is na te gaan welke betere regelgevingsacties van de partnerschappen de grootste kans op slagen hebben wanneer de acties een extra follow-up krijgen. Hierbij wordt gekeken of de acties een duidelijk Europeesrechtelijk knelpunt aansnijden, wat de status is van de onderliggende wetgeving en of er mogelijk interessante inputmomenten of consultaties bij de Europese Commissie zijn. Op basis van deze analyse zijn 7 Acties geselecteerd die de grootste kans van slagen hebben om EU-regelgeving te beïnvloeden.

De complete Quick Scan is te lezen op de BRIGHT website van Europa decentraal.

Door:

Lisa Scheffers, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Better Regulation Initiative: Quick Scan for the Urban Agenda, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Agenda Stad, Rijksoverheid
Better Regulation Insight Tool (BRIGHT)
Betere regelgeving: waarom en hoe, Europese Commissie