Nieuws

Publicatie: 13 mei 2019

Door: en


Gemeenten kunnen profiteren van het Europees Solidariteitscorps (ESC). Dit project geeft jongeren de mogelijkheid om in hun eigen land of elders (vrijwilligers)werk te doen ten behoeve van het publiek belang. Het Europese samenwerkingsverband van steden (EUROCITIES) roept gemeenten op om de kansen van dit vrijwilligersproject te benutten door bijvoorbeeld jongeren in dienst te nemen en op te leiden.

Maatschappelijke projecten

Het Europees Solidariteitscorps werd in 2016 door de huidige Europese Commissie opgericht. Het project biedt jongeren de mogelijkheid om in uiteenlopende projecten zowel nationaal als internationaal (vrijwilligers)werk te doen. Het gaat dan om projecten met een sterk maatschappelijk karakter, zoals het helpen van migranten bij hun integratie, het organiseren van activiteiten voor jeugd of het werken aan duurzaamheidsinitiatieven.
Het doel dat de Commissie met het ESC voor ogen heeft is het stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren enerzijds, en de ontwikkeling van hun vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt anderzijds. In de huidige programmaperiode, die in 2020 afloopt, heeft het ESC een budget van € 375 miljoen. De Commissie wil het budget voor de periode van 2021 tot 2027 verhogen naar € 1,26 miljard.

Ondersteuning bij werving jongeren

Gemeenten met lopende projecten die binnen het kader van het ESC vallen, kunnen uit dit programma ondersteuning krijgen om jongeren een werk- of stageplek aan te bieden. Hoewel de bezoldiging van de jongeren voor rekening van de gemeente komt, biedt het programma een vergoeding van € 2000 per jongere voor overige kosten, zoals huisvesting, begeleiding en taallessen. Daarnaast hoeven gemeenten de werving niet zelf te organiseren. Dit wordt gedaan door publieke uitzendbureaus.
EUROCITIES roept gemeenten op om waar mogelijk gebruik te maken van het Europees Solidariteitscorps. Op hun website biedt dit samenwerkingsverband meer informatie aan over het programma.

Bron

European Solidarity Corps: what’s in it for cities?, EUROCITIES

Meer informatie

Sociaal beleid en werkgelegenheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Jeugd en Europees recht, Kenniscentrum Europa Decentraal