Nieuws

Publicatie: 21 januari 2019

Door:


Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt onderdeel uit van het pakket met voorstellen dat de Commissie heeft uitgebracht in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.
 

InvestEU

InvestEU kan worden gezien als een hervorming van de huidige Europese financiële instrumenten. Met het InvestEU-programma worden vele EU-financieringsinstrumenten (waaronder EFSI) geïntegreerd in één gestroomlijnd en efficiënt subsidieprogramma. Hiermee wordt een centraal mechanisme gerealiseerd dat publieke en private investeringen in de EU moet bevorderen. Het InvestEU-programma zal moeten leiden tot meer flexibiliteit om aan te sluiten op de behoeften van elke afzonderlijke EU-lidstaat, ook op decentraal niveau.

Hoe werkt InvestEU?

Het InvestEU-fonds zal publieke en private investeringen samenbrengen via een EU-begrotingsgarantie, waardoor vervolgens extra private investeringen worden aangetrokken. De Commissie verwacht namelijk dat private partijen zonder garanties niet voldoende investeren in maatschappelijke thema’s. Doordat de financiering onder InvestEU plaatsvindt onder een publieke garantie, kunnen de uitvoerende partners in een project het eerste risico afdekken. Vervolgens worden andere publieke en private investeerders over de streep getrokken om het project te cofinancieren.
InvestEU zal op deze manier partijen aansporen investeringen te doen op de volgende terreinen:

  • Klimaat en energie;
  • Onderzoek, innovatie en digitalisering;
  • Verbeteren van de toegang tot financiering voor mkb (waaronder start-ups);
  • Sociale investeringen en vaardigheden.

Amendementen Europees Parlement

Het Europees Parlement stelt onder andere voor om het bedrag van de voorgestelde publieke garantie te verhogen (van € 38 miljard naar € 40,8 miljard). Daarnaast stelt het Europees Parlement voor om duidelijkere beleidsdoeleinden te stellen, zoals het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs en het verhogen van de werkgelegenheid. Ook wil het Parlement dat minimaal 40% van het budget uit InvestEU aan het klimaat worden besteed.

Vervolg

De onderhandelingen over het InvestEU-programma zullen spoedig worden voortgezet tussen het Europees Parlement en de Raad. Naar verwachting wordt in de eerste lezing een akkoord bereikt.

Bronnen:

Commissie verheugd over standpunt van het Europees Parlement inzake InvestEU, nieuwsbericht Europese Commissie
InvestEU: Europarlementsleden steunen nieuw programma voor financiering van economische groei en jobs, nieuwsbericht Europese Commissie