Nieuws

Publicatie: 8 april 2019

Door: en


Partners krijgen recht op minimaal tien dagen betaald kraamverlof na de geboorte van hun kind. Het Europees Parlement stemde afgelopen donderdag in met een richtlijn die dit mogelijk moet maken. Tijdens dit verlof moet de werkgever minstens het loon betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte. Het doel van de wetgeving is om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen en de rol van de vader in het gezin te versterken.
 
Naast de tien werkdagen betaald verlof voorziet de nieuwe richtlijn in twee maanden betaald ouderschapsverlof. Het is aan de EU-lidstaten om vast te stellen wat een passende minimumuitkering is tijdens dit verlof. Ook geven de nieuwe regels werkende ouders en verzorgers het recht om hun werkgever te vragen hun werkschema aan te passen. Werkgevers moeten dergelijke verzoeken serieus overwegen.
De nieuwe regels gaan niet alleen over ouders maar ook over mantelzorgers. Werknemers die persoonlijke verzorging verlenen aan oudere of zieke familieleden krijgen het recht op minstens vijf dagen zorgverlof per jaar.
Wanneer de richtlijn ook officieel is goedgekeurd door de EU-lidstaten moeten zij binnen drie jaar aan de nieuwe regels gaan voldoen.

Bron:

Nieuwe maatregelen voor betere work-life balance, Europees Parlement

Meer informatie

Sociaal domein, kenniscentrum Europa decentraal