Nieuws

Publicatie: 10 mei 2021

Door: en


Het Europees Parlement heeft formeel ingestemd met de handels- en samenwerkingsovereenkomst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Op 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten al in met het akkoord en verleenden daarmee toestemming voor de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met ingang van 1 januari 2021. Met het formele akkoord van het Parlement en de Raad is de overeenkomst op 1 mei 2021 officieel in werking getreden.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst

De handels- en samenwerkingsovereenkomst vormt samen met het terugtrekkingsakkoord de basis van de relatie tussen de EU en het VK nu het VK geen lidstaat van de EU meer is. Na lange en intensieve onderhandelingen kwamen de EU en het VK op 24 december 2020 tot een akkoord. Ook een formele instemming van het Europees Parlement is vereist om de overeenkomst in werking te laten treden. Echter vergt een plenaire behandeling en stemming van het Parlement de nodige tijd. Om verstoring in het handelsverkeer tussen de EU en het VK te voorkomen, is het verdrag via voorlopige inwerkingtreding van kracht sinds 1 januari 2021. Op 24 april stemde het Europees Parlement met een grote meerderheid voor het verdrag en na goedkeuring van de Raad is het verdrag nu officieel in werking. Meer informatie over de inhoud van het verdrag kunt u hier lezen.

Resolutie van het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft ook een resolutie aangenomen waarin de parlementariërs hun standpunten over de overeenkomst toelichten. Hierin geeft het Parlement aan positief te zijn over de sluiting van het verdrag, met name omdat hiermee de negatieve gevolgen van de uittreding van het VK kunnen worden beperkt. Uit de resolutie blijkt ook dat het Parlement wel graag een bredere overeenkomst had gezien tussen de EU en het VK. Nu bestaat de overeenkomst uit drie hoofdpijlers: een vrijhandelsovereenkomst, een partnerschap voor de veiligheid van burgers en een set afspraken over de governance van de EU-VK samenwerking. Samenwerking op het gebied van buitenlandbeleid, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking maakt bijvoorbeeld geen deel uit van het verdrag.

De Brexit impact scan voor overheden

Benieuwd wat het EU-VK partnerschap betekent voor uw gemeente, provincie, waterschap of rijksoverheidsorganisatie? De Brexit Impact Scan voor overheden is volledig geactualiseerd. Met behulp van de scan inventariseert u of uw overheidsorganisatie al rekening houdt met de nieuwe afspraken tussen het VK en de EU en de eventuele gevolgen.

Bron

EP geeft formele goedkeuring aan EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst, Europees Parlement
Resolutie van het Europees Parlement van 28 April 2021 over het resultaat van de onderhandelingen tussen de EU en het VK, Europees Parlement

Meer informatie

EU en VK sluiten handels- en samenwerkings­overeenkomst: wat is er afgesproken?, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa decentraal