Nieuws

Publicatie: 1 juli 2019

Door: en


De leden van het Europees Comité van de Regio’s hebben tijdens de plenaire vergadering op 27 juni in Brussel aangegeven dat zij willen inzetten op sterkere macroregio’s om de samenwerking op het gebied van klimaat verandering, innovatie en connectiviteit van het mkb te stimuleren.

Advies

Tijdens de plenaire vergadering van 26 juni hebben de leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) het advies ‘Macro-regional strategies, such as the Danube: a framework for promoting transnational clusters’ van Dainis Turlais (Letland/Renew Europe) aangenomen. Dit advies heeft een aantal veelbelovende samenwerkingsgebieden geïdentificeerd voor de programmaperiode 2021 – 2027: innovatie van het mkb, digitale en koolstofarme economie.

Macro regionale strategieën

Macro regionale strategieën (MRS) bevorderen de Europese territoriale samenwerking door verschillende regio’s uit lidstaten bijeen te brengen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. De eerste macro regionale strategie van de EU, de Oostzeestrategie (EUSBSR), die in 2009 van start ging, werd gevolgd door drie andere strategieën (Donau, Adriatisch-Ionisch, Alpine). Het gemeenschappelijke doel is om gezamenlijke acties te coördineren voor de behandeling van kwesties die het best samen kunnen worden aangepakt, van milieubescherming in zeegebieden tot transportverbindingen, van gezondheidsdiensten voor grensgemeenschappen tot industrieel onderzoek.
MRS kan specifieke voordelen opleveren op belangrijke gebieden zoals milieu en klimaatverandering, economische ontwikkeling en connectiviteit. Het behoud van milieuhulpbronnen is een algemeen publiek goed en een prioriteit voor alle bestaande MRS. Zaken als vervuiling, bescherming tegen overstromingen en klimaatverandering kunnen beter worden aangepakt door grensoverschrijdende acties en doelstellingen te coördineren.

Brexit

In het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU, stelt het CvdR ook voor om na te gaan hoe macroregionale strategieën kunnen bijdragen aan de toekomstige relatie tussen regio’s uit de EU en het VK door lokale en regionale overheden bij de discussies te betrekken.
Europese structurele en investeringsfondsen blijven de belangrijkste financieringsbronnen voor macro regionale strategieën. De voorbereiding van de investeringsplannen voor de programmaperiode 2021-2027 biedt een gelegenheid om bijdrage aan de prioriteiten van EU-programma’s te demonstreren en te versterken.

Bron

EU local leaders want enhanced macro-regions to boost cooperation on climate change, SMEs innovation and connectivity, persbericht Europees Comité van de Regio’s