Nieuws

Publicatie: 15 april 2019

Door:


De AGRI-commissie (landbouw en plattelandsontwikkeling) van het Europees Parlement heeft de laatste reeks voorstellen goedgekeurd om het landbouwbeleid van de EU te hervormen, zodat de verwachtingen van de boeren en de consumenten kunnen worden gerealiseerd. De amendementen van de AGRI-commissie op de verordening, betreffende de financiering en het monitoren hiervan, zijn maandag met 28 stemmen vóór en 7 stemmen tegen goedgekeurd. Vorige week werd al gestemd over de andere twee gedeeltes van het dossier: gemeenschappelijke marktorganisatie en strategische plannen.

Financiering voor crisis-reserves

De agrarische crisisreserves, in het geval van prijs en marktinstabiliteit, moeten worden gefinancierd buiten de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-budget om. Het voorgestelde budget hiervoor is 400 miljoen, waaraan meer fondsen kunnen worden toegevoegd waardoor dit budget kan oplopen tot 1.5 miljard euro.

Strengere boetes

Als begunstigden herhaaldelijk niet voldoen aan de regels op het gebied van milieu, dierenwelzijn of voedselkwaliteit, verliezen ze 10% van hun subsidies (een stijging van 5% tegenover de huidige GLB-programmaperiode). Begunstigden zullen maar liefst 15% verliezen van het bedrag waar ze recht op hebben wanneer ze opzettelijk de opgestelde regels overtreden.

Minder controle op de prestaties van de lidstaten

De AGRI-Europarlementariërs onderschreven de verschuiving van een systeem dat gebaseerd is op het naleven van de regels naar een systeem dat gefocust is op het behalen van doelen die zijn beschreven in de nationale strategische plannen. Om daarbij ook overbelasting van nationale overheden en landbouwers te voorkomen, moeten lidstaten hun prestaties elke twee jaar aan de Commissie rapporteren en niet jaarlijks.
Daaraan voegde de AGRI-commissie toe dat wanneer de nationale controle systemen niet functioneren, de Europese Commissie risicobeoordelingen ter plaatste uit kan voeren.

Toekomst

Over de tekst die is goedgekeurd door de leden van de AGRI-commissie moet vervolgens door het gehele Europees Parlement worden gestemd. Dit is pas mogelijk na de Europese verkiezingen op 23 mei. De voorzitter van het nieuwe gekozen Europees Parlement en de partijleiders besluiten na de verkiezingen of ze de tekst presenteren aan het voltallige Europese Parlement of dat het moet worden teruggestuurd naar de AGRI- en ENVI (milieu) commissies voor herziening.

Door

Thomas Ewalts, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen

Checks, fines, crisis reserve: MEPs vote on EU farm policy reform, Europees Parlement
Thema Agrofood, Eu-wijzer voor Provincies