Nieuws

Publicatie: 30 september 2019

Door: en


Op dinsdag 29 oktober organiseren Kenniscentrum Europa decentraal en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een praktische middag in Den Haag over het omgaan met de regels van de Wet Markt en Overheid. Overheidsorganisaties die zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten moeten zich mogelijk aan deze regels houden.


In de bijeenkomst wordt ingegaan op zowel de toepassing als de handhaving van de Wet M&O in de praktijk en wordt het nieuwe voorlichtingsmateriaal van de ACM gepresenteerd. De toezichthouder heeft recentelijk haar webpagina’s over deze wet aangevuld met praktische informatie, zoals praktijkvoorbeelden en een beslisboom. Europa decentraal zal ingaan op veelgestelde vragen uit de praktijk en de raakvlakken met andere rechtsgebieden, te denken valt aan de staatssteunregels en de regels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

De Wet Markt en Overheid

Overheidsorganisaties die zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten moeten zich in beginsel aan de Wet Markt en Overheid houden. Bijvoorbeeld bij het verhuren van grond of vastgoed, de exploitatie van parkeergarages, maar ook bij het gratis aanbieden van beschermingsbewind en het detacheren van ambtenaren. Volgens de wet moet een overheidsorganisatie dan onder meer de integrale kosten voor die activiteit doorberekenen in de tarieven die zij vragen, tenzij er een uitzondering van toepassing is.

Programma en aanmelden

De bijeenkomst staat open voor iedereen die werkzaam is bij (decentrale) overheden of andere publieke organisaties en vindt plaats op dinsdag 29 oktober vanaf 14:30 in de Willemshof (VNG pand) te Den Haag. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van Europa decentraal aanmelden.
Het definitieve programma wordt binnenkort op onze website aangekondigd.