Magazine EU-wijzer voor provincies

De EU-wijzer voor provincies is een magazine over het werkprogramma van de Europese Commissie. Elke editie van het magazine gaat over een actueel Europees onderwerp relevant voor provincies. De eerste editie van 2020 staat in het teken van de verduurzaming van de agrofoodsector. In de tweede editie staat hernieuwbare energie centraal.

De EU-wijzer is een product van het Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Oktober 2020: Agrofood
EU-wijzer Hernieuwbare energie
December 2020: Hernieuwbare energie