Nieuws

Publicatie: 13 oktober 2020

Door: en


Europese plannen voor de landbouw en voedselproductie raken direct het dagelijks werk in de provincies. In het EU-wijzer magazine zijn alle Europese ontwikkelingen op het gebied van agrofood overzichtelijk bijeengebracht. Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Medewerkers van verschillende provincies komen aan het woord. Ook vertelt gedeputeerde Ilse Zaal (Noord-Holland) hoe verduurzaming van de agrofood in de praktijk vorm krijgt en de rol van de EU daarbij.

De agrofoodsector en de Europese Green Deal

De Europese Green Deal omvat maatregelen om drie milieu- en klimaat gerelateerde crises aan te pakken: de opwarming van de aarde, het verlies aan biodiversiteit en de uitputting van grondstoffen. Het doel is dat Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent is.

Agrofood en Europese regelgeving

De ecologische voetafdruk van de agrofoodsector is aanzienlijk. Het huidige voedselsysteem veroorzaakt lucht-, water-, en bodemverontreiniging en het draagt bij aan het verlies van biodiversiteit. Daarnaast verbruikt de agrofoodsector veel natuurlijke hulpbronnen en wordt een deel daarvan in het productie- en consumptieproces verspild. De beleidsinitiatieven uit de Europese Green Deal zijn daarom onder andere gericht op het verduurzamen van de agrofoodsector.

EU-wijzer

In de EU-wijzer worden de relevante beleids- en wetgevingsinitiatieven van de Commissie besproken. Het gaat om onder meer de Green Deal en de Farm-to-Fork strategie. Gedeputeerde Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland vertelt hoe het beleid samengaat met de aanpak van haar eigen provincie.

In de EU-wijzer staan ook verhalen over deelonderwerpen: pesticiden, biodiversiteit en biologische landbouw, circulaire bio-economie, nieuwe landbouwpraktijken, kortere voedselketens en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wat wil de Europese Commissie veranderen? Hoe stuurt de Commissie op een klimaatneutrale voedselketen?

Ook de praktijk in de provincies komt aan bod met columns en bijdragen van medewerkers van provincies. Zo schrijven Hanneke van Nistelrooij en Martijn Onderstal van Zuid-Holland over de verduurzaming van de tuinbouw in crisistijd. Gerard Beentjes en Piet Rombouts van Noord-Brabant vertellen in een interview over het project EU FARM LIFE en het stimuleren van agroforestry. Hillebrand Koning van de provincie Flevoland geeft een inkijkje in de INTERREG FoodChains 4 EU, gericht op het versterken van de regionale voedselketen.

Benieuwd naar deze editie van de EU-wijzer voor provincies? Lees hem hier.

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

EU-wijzer voor provincies, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Green Deal pagina, Kenniscentrum Europa decentraal