Nieuws

Publicatie: 13 mei 2019

Door: en


Op donderdag 9 mei, de dag van Europa, vond in de Roemeense stad Sibiu een Europese top plaats waar de regeringsleiders van de EU-lidstaten spraken over een gezamenlijke toekomststrategie voor de EU. De overheersende gedachte tijdens en na de top is dat samenwerking, ondanks politieke verschillen, beter is, en dat de regeringsleiders de verantwoordelijkheid nemen om een verbintenis voor de toekomstige generaties aan te gaan.

Daarnaast deden de regeringsleiders tien toezeggingen, die naar eigen zeggen moeten helpen om de verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij werd onder meer het belang van eenheid, democratie en bescherming benadrukt. Ook het versterken van de rol van Europa op het internationale speelveld is een prioriteit.
De top in Sibiu was een eerste aanzet voor de strategische agenda van de nieuwe commissieperiode (2019-2024), waarvan in juni het eerste ontwerp moet worden uitgebracht. In de strategische agenda komen alle belangrijke Europese thema’s aan de orde, zoals de bescherming van burgers, economische ontwikkeling en een duurzame toekomst.
Met het oog op dat laatste spraken de regeringsleiders over een aantal concrete prioriteiten. Doel is het bouwen aan een groene, eerlijke en inclusieve toekomst. Daarbij zijn het versnellen van de energietransitie en het toewerken naar klimaatneutraliteit van groot belang. Tegelijkertijd moeten gemeenschappen bij deze transitie worden ondersteund, en moet ongelijkheid worden teruggedrongen.

Bron

De Verklaring van Sibiu, Europese Raad

Meer informatie

Duurzaamheid, milieu en klimaat, kenniscentrum Europa decentraal