Nieuws

Publicatie: 7 oktober 2019

Door:


De Europese Commissie heeft 10 nieuwe ecologische regels voor apparaten vastgesteld. De energie-efficiëntie en andere eisen gelden voor verschillende productgroepen. Onder andere huishoudelijke apparaten moeten gemakkelijker te repareren worden dankzij nieuwe normen die in de hele Europese Unie gelden vanaf 2021.

Langere levensduur

De nieuwe normen moeten er voor zorgen dat apparaten een langere levensduur hebben. Volgens de nieuwe normen van de Europese Commissie moeten apparaten zo ontworpen worden dat ze makkelijk te repareren zijn, zonder dat er andere beschadigingen optreden. Fabrikanten moeten daarnaast reserveonderdelen ter beschikking stellen van professionele reparateurs, om de repareerbaarheid te vergroten en daarmee de levensduur van apparaten te verlengen. De reserveonderdelen moeten voor een lange periode beschikbaar zijn. Zo moeten onderdelen voor koelapparaten na aankoop 7 jaar beschikbaar zijn, voor huishoudelijke wasmachines en -drogers 10 jaar en voor vaatwassers ook 10 jaar. De fabrikant moet bovendien zorgen dat de reserveonderdelen binnen 15 dagen leverbaar zijn.

Energiebesparingen

De nieuwe regels bevatten ook bepalingen om apparaten energiezuiniger te maken. De classificaties voor de energie-efficiëntie van apparaten worden opgeschaald. De huidige regelgeving wordt inmiddels als verouderd beschouwd; meer dan 55% van de verkochte wasmachines in de EU valt onder het label A +++. De Europese Commissie schat dat dit nieuwe maatregelenpakket tegen 2030 167 TWh (terawattuur) energiebesparing per jaar zal opleveren, wat overeen komt met het jaarlijkse energieverbruik van Denemarken. Europese huishoudens gaan door deze maatregelen gemiddeld 150 euro per jaar besparen.

Duurzame doelstellingen

De reeks maatregelen voor ecologisch ontwerp levert een concrete bijdrage aan de doelstellingen van de EU voor een circulaire economie en klimaat. Naast de maatregelen om de repareerbaarheid en recycleerbaarheid van producten te ondersteunen, worden bestaande eisen inzake duurzaamheid, waterverbruik en het merken van chemicaliën ook herzien en waar nodig aangepast.

EU-actieplan ‘maak de cirkel rond’

De aangenomen ecologische regels zijn in lijn met het EU-actieplan ‘maak de cirkel rond’. Het doel van het actieplan is om te zorgen voor het juiste wet- en regelgevingskader ter bevordering van de ontwikkeling van een circulaire economie in de interne markt. In 2015 bracht de Europese Commissie een eerste aanzet uit voor de overgang naar een circulaire economie. Het gehele maatregelenpakket van het actieplan voor de circulaire economie beslaat de diverse stadia van een productcyclus.

Bron

The new eco-design measures explained, Europese Commissie
New rules make household appliances more sustainable, Europese Commissie
Energy union and climate, Europese Commissie

Meer informatie:

Duurzaam aanbesteden en inkopen wet- en regelgeving, Kenniscentrum Europa Decentraal
EU-actieplan circulaire economie, Kenniscentrum Europa Decentraal